Știri și evenimente

Anunt important

Anunt important

SE AMÂNĂ ACȚIUNEA DE ECOLOGIZARE DIN ZONA PIATRA TEIULUI PROGRAMATĂ ÎN DATA DE 12 MAI 2021 DEOARECE CONFORM HOTĂRĂRII CJSU, COMUNA POIANA TEIULUI SE AFLĂ ÎN SCENARIUL ROSU TIMP DE 14 ZILE.


PRIMAR,
ANCUȚA ANA

 

Vezi detalii
11-05-2021

Anunt important

Vă rugăm să participați la acțiunea de ecologizare în data de 12 Mai 2021 ora 9:00.
Această acțiune de ecologizare este inițiată de Primăria Comunei Poiana Teiului.
Vă așteptăm cu drag alături de noi în număr cât mai mare în zona Piatra Teiului începând cu ora 9:00.
Vă îmbrățișez cu toată dragostea!
Primar,
Ana Ancuța

Vezi detalii
06-05-2021
Anunt important

Anunt important

DELGAZ GRID anunță că în data de 22.03.2021 între orele 9.00-17.00 în scopul efectuarii unor lucrări la rețeaua electrică, va fi întreruptă alimentarea cu energie electrică în comuna Poiana Teiului în localitățile: Dreptu, Galu, Savinești și Pîrîul Fagului

Vezi detalii
18-03-2021
Anunt important

Anunt important


VĂ INFORMĂM CĂ ÎNCEPÂND CU DATA DE 15.02.2021, SC EDIL INDUSTRY SRL VA COLECTA GUNOIUL DUPĂ CUM URMEAZĂ:
1.GUNOIUL MENAJER ÎN FIECARE JOI;
2.GUNOIUL MENAJER PERS. JURIDICE ÎN FIECARE LUNI;

3.GUNOIUL SELECTIV ÎN FIECARE VINERI A SAPTĂMÂNII.
VĂ RUGĂM RESPECTAȚI MODUL DE SELECTARE A GUNOIULUI SPECIFIC FIECĂREI ZI DE COLECTARE.

 


PRIMAR
ANCUȚA ANA

 

Vezi detalii
11-02-2021
Anunt licitatie masa lemnoasa

Anunt licitatie masa lemnoasa

Licitatia publica deschisa cu preselectie si oferta scrisa in plic inchis , in vederea vanzarii masei lemnoase pe picior ce va avea loc in data de 10.03.2021 ora 9.00 la sediul Primariei Poiana Teiului.

Vezi detalii
09-02-2021
Anunt important

Anunt important

ÎN ATENȚIA UTILIZATORILOR DE APĂ
Va aducem la cunostinta ca in conformitate cu prevederile Legii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006 este obligatorie racordarea utilizatorilor la reteaua de canalizare acolo unde exista retea de canalizare.
Va prezentam articolele din Legea 241/2006 -republicata care fac referire la acest lucru:
o Art. 31. pct. (14) Utilizatorii, persoane fizice sau juridice, inclusiv cei care au sisteme proprii de alimentare cu apa, au obligatia de a se racorda la sistemele publice de canalizare existente sau nou-infiintate, daca acestia nu detin statii de epurare avansata care respecta conditiile de descarcare a apelor epurate in mediul natural.
o Art. 39. pct. (5) Constituie contraventie nerespectarea de catre utilizatori a prevederilor art. 31 pct. (14) si se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 4.000 lei.
o Art. 40. pct. (2) Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii prevazute la art. 39 pct. (5) se face de catre personalul imputernicit al Garzii Nationale de Mediu.
In localitatile unde nu exista retele de canalizare, pana la realizarea lor, utilizatorii sunt obligati sa colecteze apa uzata in bazine etans vidanjabile sau ministatii de epurare care sunt construite si exploatate astfel incat sa nu se aduca prejudicii mediului si starii de sanatate a populatiei.
Vidanjarea apelor uzate se va face de catre operatorul regional sau de catre un agent economic autorizat care a obtinut de la operator acceptul privind locul si conditiile de evacuare a apelor uzate provenite din procesul de vidanjare.

Vezi detalii
08-01-2021
PRIMARIA COMUNEI POIANA TEIULUI-NEAMT ORGANIZEAZA:  Licitatia publica deschisa cu preselectie si oferta scrisa in plic inchis , in vederea vanzarii masei lemnoase pe picior ce va avea loc in data de 08.02.2021 ora 9.00

PRIMARIA COMUNEI POIANA TEIULUI-NEAMT ORGANIZEAZA: Licitatia publica deschisa cu preselectie si oferta scrisa in plic inchis , in vederea vanzarii masei lemnoase pe picior ce va avea loc in data de 08.02.2021 ora 9.00


COMUNA POIANA TEIULUI - JUDETUL NEAMT
-PRIMARIA- Nr. 1926 / 04.01.2021

PRIMARIA COMUNEI POIANA TEIULUI-NEAMT ORGANIZEAZA:

Licitatia publica deschisa cu preselectie si oferta scrisa in plic inchis ,
in vederea vanzarii masei lemnoase pe picior ce va avea loc in data de 08.02.2021 ora 900
la sediul Primariei Poiana Teiului.

1. Organizatorul licitatiei: Comuna Poiana Teiului, Neamt
2. Data desfasurarii si ora inceperii licitatiei: 08.02.2021 ora 900 .
3. Locul desfăşurării licitaţiei: sediul Primariei Poiana Teiului-sala de sedinte.
4. Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu prezentarea ofertelor scrise în plic închis şi sigilat, urmata de vanzare prin negociere, daca este cazul;
5. Temeiul legal al organizării şi desfăşurării licitaţiei/negocierii: Licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin H.G.nr. 715/05.10.2017 actualizata .
6. Data desfasurarii si ora inceperii preselectiei: 01.02.2021 Ora 900.
7. Data şi ora-limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie : vineri 29.01.2021 Ora 1300, la sediul Primariei Poiana Teiului - registratura.
8. Lista partizilor/grupajelor de partizi/loturilor/pieselor care se licitează/negociază, preţul de pornire a licitaţiei/negocierii şi pasul de licitare pentru fiecare partidă/grupaj de partizi/lot de lemn fasonat/piesă de lemn fasonat sunt afişate la sediul organizatorului, pe site-ul www.produselepadurii.ro şi pe site-ul www.poianateiului.ro .

9. LISTA PARTIZILOR:

Nr.partida Zona Volum brut (mc)
/Natura de produse Specia Pret pornire a licitatiei Garantie
lei
UP nr. I Poiana Teiului -Partida 9446 Livezi 1310,00
(principale codru*)
molid = 645 mc
pin = 486 mc
cires pasaresc = 2 mc
frasin = 1 mc
mesteacan = 6 mc
paltin = 11 mc
anin = 51 mc
plop = 88 mc
salcie = 20 mc
130 lei/mc 8.515
UP nr. I Poiana Teiului -Partida 9486 Argelea 404,00
(principale codru* )
brad = 2 mc
molid = 7 mc
fag = 392 mc
paltin = 1 mc
plop = 2 mc

150 lei/mc 3.030
UP nr. I Poiana Teiului -Partida 9475 Roseni 208,00
(accidentale)
molid = 154 mc
pin = 49 mc
plop = 5 mc

130 lei/mc 1.352
UP nr. I Poiana Teiului -Partida 9487 Fauru 81,00
(accidentale)
molid = 62 mc
pin = 19 mc

120 lei/mc 486
TOTAL: 2003,00 mc (pe fir)

 

10. Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitaţie = 2003,00 m3, din care:

o pe natura de produse:
• produse principale-codru = 1714 mc;
• produse accidentale = 289 mc;

o pe specii si grupe de specii:
• molid = 868 mc
• pin = 554 mc
• anin = 51 mc
• plop = 95 mc
• salcie = 20 mc
• cires pasaresc = 2 mc
• frasin = 1 mc
• mesteacan = 6 mc
• paltin = 12 mc
• fag = 392 mc
• brad = 2 mc


11. Masa lemnoasă pe picior oferită spre vânzare nu provine din fondul forestier proprietate publică certificat.

12. Volumul de masă lemnoasă şi/sau de lemn fasonat rămas neadjudecat nu se supune procedurii de vânzare prin negociere.

13. Caietul de sarcini poate fi achizitionat de la sediul Primariei Poiana Teiului, compartiment Achizitii Publice, incepand cu data de 06.01.2021 .

14. Alte informatii privind organizarea si desfasurarea licitatiei :
Neîncheierea contractului de vânzare - cumpărare a masei lemnoase adjudecate, în termenul maxim de 10 zile lucrătoare, stabilit prin caietul de sarcini, din culpa exclusivă a operatorului economic/grupului de operatori economici adjudecatar, atrage anularea adjudecării pentru masa lemnoasă respectivă şi pierderea garanţiei de contractare aferente.
Garanţia de contractare nu se restituie operatorului economic, în următoarele situaţii:
a) nu a fost încheiat contractul de vânzare - cumpărare a masei lemnoase, în condiţiile legii, din culpa operatorului economic;
b) nu a constituit garanţia de bună execuţie, la data încheierii contractului;
c) îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
d) a fost încheiat în termen contractul de vânzare - cumpărare a masei lemnoase, iar valoarea garanţiei, cu acordul părţilor, se foloseşte pentru constituirea cauţiunii prevăzute de art. 66 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, pentru constituirea garanţiei de bună execuţie şi/sau pentru plata contravalorii masei lemnoase contractate.

15. Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei (nr. de telefon/fax : 0233/266250,0233/266025) .

Organizator,
Primaria Poiana Teiului
Primar, Ancuta Ana

 

 

Vezi detalii
04-01-2021
Anunt D.S.V.

Anunt D.S.V.

Măsuri minime de biosecuritate ce trebuie aplicate la nivelul gospodariilor populației în contextul evoluției influenței aviare în spațiul comunitar european

Vezi detalii
19-12-2020
Anunt important

Anunt important

ÎN PERIOADA 15 - 18.12.2020 PRIMĂRIA POIANA TEIULUI DISTRIBUIE ECHIPAMENTELE INFORMATICE (TABLETE ȘI CARTELE SIM) ELEVILOR CARE PROVIN DIN MEDII DEZAVANTAJATE.
PĂRINȚII/TUTORII VOR DEPUNE LA SEDIUL PRIMĂRIEI DOSARELE CARE TREBUIE SĂ CONȚINĂ:
- CERERE;
- ACTE DOVEDITOARE PRIVIND COMPONENȚA FAMILIEI;
- ACTE DOVEDITOARE PRIVIND VENITURILE MEMBRILOR DE FAMILIE;
- ANCHETA SOCIALĂ;
- ADEVERINȚE ELEV.

 

 


PRIMAR,
ANCUȚA ANA

 

 

Vezi detalii
14-12-2020
Anunt important

Anunt important

Ocolul Silvic Pipirig având în vedere prevederile art.59, alin. ( 5²) (5^4) din Legea nr. 46/2008 Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare informează că are posibilitatea livrării către persoane fizice şi unităţi de interes local ( şcoli, grădiniţe, parohii, spitale) a următoarei cantități în conformitate cu tabelul din documentul atasat:

 

:

Vezi detalii
04-12-2020