Situația economico - socială

Sivicultura
Pădurea reprezintă 2/3 din suprafața comunei fiind distribuită astfel:

  • 9.391 ha proprietate de stat
  • 925 ha proprietate primăria Poiana Teiului
  • 420 ha proprietate privată

 

Apele
Comuna Poiana Teiului este străbătuta de râul Bistrița pe o distanță de 8 km și are pe teritoriul său lacul de acumulare Poiana Teiului și capătul nordic al lacului Bicaz.

Agricultura
Fiind o localitate de munte, terenul arabil este redus și de slaba calitate fiind utilizat în special pentru cultura cartofului, porumbului, legumicultura și pomicultura.
În zona superioară predomină pașunile, fânețele și livezile. Nu este o zonă propice pentru tomate însă o serie de legume sunt cultivate pentru consum familial (ceapă, morcov, castraveți).
În zootehnie, localitatea fiind situată în zona montană, se cresc  vitele și oile în sistem extensiv, pepășune.
Creșterea animalelor este o ocupație de bază și tradițională a localității noastre.
Un domeniu dinamic este piscicultura prin păstravăriile amenajate dar și în viviere din plasă în lacurile de acumulare.

 

Industria
Ponderea cea mai mare o reprezintă industria de exploatare și prelucrare a lemnului. Într-un procent mai mic există și industrie hidroenergetică, alimentară, etc.

 

Meșteșugurile
Meștesugurile tradiționale sunt reprezentate de prelucrarea lemnului, a lânii, și a blănurilor.
Meștesugurile contemporane: dulgherie, tâmplărie, fierarie, textile.

 

Comunicațiile
Comuna Poiana Teiului este situată la intersecția a patru căi de comunicație importante care fac legaturi între provinciile: Bucovina, Ardeal și Moldova.
Toate satele componente ale localității noastre dispun de rețea de telefonie fixă și mobilă și de televiziune prin cablu.

Înapoi