Bine ați venit pe site-ul comunei Poiana Teiului !

Comuna Poiana Teiului este o așezare tipic montană situată în partea de N - V a județului Neamt, pe cursul inferior al râului Bistrița, fiind una dintre cele mai întinse localități din județ.

 

Casele sunt așezate pe versanții munților, în zonele cu panta lină de o parte și de alta a râului. Râul Bistrița intră prin partea de NV a localității și își continuă cursul spre SE până la vărsarea în lacul Bicaz, pe o lungime de aproximativ 12 km. Drumul național 15 B urmează cursul văii. La extremitatea nordică a lacului Bicaz acest drum se intersectează cu drumul național 17 B constituind un adevărat nod de legătura între cele trei provincii istorice: Ardeal - Moldova - Bucovina.

 

Culmea Bistriței se ridică în partea dreaptă a râului până la altitudinea de 1.600 m iar pe malul stâng găsim culmea Stănișoarei care atinge cota de 1400 m. Depresiunea dintre cele două lanțuri muntoase conferă o stabilitate termică dar și o însemnată cantitate de precipitații în special primăvara și toamna.
Pe Valea Bistriței în zona localității noastre există o amenajare hidro - energetică cu o capacitate de 11 MW.

Știri și evenimente

PROGRAM COLECTARE DEȘEURI COMUNA POIANA TEIULUI 2024

  •  DEȘEURI MENAJERE:

 PERSOANE FIZICE: ÎN FIECARE JOI A SĂPTĂMÂNII
 PERSOANE JURIDICE: ÎN FIECARE LUNI A SĂPTĂMÂNII

 

  •   DEȘEURI RECICLABILE PERSOANE FIZICE ȘI JURIDICE:

 APRILIE: 12.04.2024, 26.04.2024
 MAI: 10.05.2024, 24.05.2024
 IUNIE: 07.06.2024, 21.06.2024
 IULIE: 05.07.2024, 19.07.2024
 AUGUST: 02.08.2024, 16.08.2024, 30.08.2024
 SEPTEMBRIE: 13.09.2024, 27.09.2024
 OCTOMBRIE: 11.10.2024, 25.10.2024
 NOIEMBRIE: 08.11.2024, 22.11.2024
 DECEMBRIE: 06.12.2024,20.12.2024

Vezi detalii 17-04-2024

Anunţ licitaţie pentru închirieri bunuri publice

1.Informaţii generale privind locatorul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:
Comuna Poiana Teiului, Comuna Poiana Teiului,satul Poiana Teiului, str. Teilor, nr.61, judetul Neamt , telefon 0233/266250, fax 0233/266025 , cod fiscal 2614074 ,e-mail primaria@poianateiului.ro.
2. Informaţii generale privind obiectul inchirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat:
- trupul de pasune Groapa Popii, identificat prin CF nr. 51947, in suprafata totala de 3,33 ha, apartinand domeniului public al comunei Poiana Teiului, situat in satul Petru Voda, conform caietului de sarcini, HCL Poiana Teiului nr.16/29.03.2024 si OUG nr.57/03.07.2019;
- trupul de pasune Vârfu Mare-Păr, identificat prin CF nr.53425 si numar cadastral 53425 si CF 51927, numar cadastral 51927 in suprafata totala de 42,3 ha, apartinand domeniului public al comunei Poiana Teiului, situat in satul Petru Voda, conform caietului de sarcini, HCL Poiana Teiului nr.79/15.09.2023 si OUG nr.57/03.07.2019 ;
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:
se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:
la cerere, de la sediul instituției, Compartimentul Impozite si Taxe,Comuna Poiana Teiului.
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul locatorului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:
Compartimentul impozite si taxe, Comuna Poiana Teiului, Comuna Poiana Teiului,sat Poiana Teiului ,strada Teilor, nr.61, județul Neamt.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:
20 lei / exemplar, se achită numerar la casieria Comunei Poiana Teiului.
3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor:
25.04.2024, ora 10.00
4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 09.05.2024, ora 10.00
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Secretariat-Registratura Comunei Poiana Teiului,Comuna Poiana Teiului,sat Poiana Teiului, str.Teilor,nr.61, județul Neamt.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:
se depun într-un singur exemplar , în două plicuri sigilate: unul exterior și unul interior.
5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor:10 .05 .2024, ora 9.00, Comuna Poiana Teiului, Comuna Poiana Teiului, strada Teilor, nr. 61, județul Neamt-sala de sedinte.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:
Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Neamt, B-dul Republicii, nr.16, Piatra Neamţ, judetul Neamt;adresa e-mail: tr-neamt-scomerciala@just.ro ,TELEFON = 0233212294, FAX =02332356557.
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 11.04.2024

 

MO 71 12.04

14-15 National 12.04

13-12 ERM 12.04

Vezi detalii 15-04-2024

Anunt

Vezi detalii 01-03-2024

Mesajul primarului

{NUME_SITE}

Ne plecăm cu respect în fața dumneavoastră a tuturor, vă mulțumim ca ne-ați oferit încredere și vă dorim să vă bucurați de tot ceea ce înseamnă acestă comună !

Pentru a realiza lucruri bune pentru comuna noastră este absolut necesar să comunicăm .
Este necesar sa existe o comunicare bună între Primarie - Consiliul Local - cetațean pentru că, numai așa problemele reale ale comunei noastre pot sa-și găsească rezolvarea .
Sunt conștientă la fel ca dumneavoastră - concetățenii mei, că într-un interval scurt de timp nu se pot face lucruri a căror rezolvare întârzie de ani de zile dar prin răbdare și perseverență, acestea trebuie să-și găsească rezolvarea.
Vreau ca fiecare dintre dumneavoastra sa fie informat asupra hotarârilor luate în Consiliul Local, a modului de înfaptuire iar pagina de facebook pentru sugestii ,, De vorbă cu primarul ‘' să o folosiți cu toata încrederea și responsabilitatea.

Celor ce vizitați comuna Poiana Teiului prin intermediul acestui site vă adresez salutul meu și al întregii echipe.


Cu cele mai alese gânduri,
Ancuța Ana
Primar al comunei Poiana Teiului