Raport privind starea economico-sociala si de mediu a Comunei Poiana Teiului 2016-Primar Ana Ancuta
2017-04-05 20:25:30

Raport privind starea economico-sociala si de mediu a Comunei Poiana Teiului 2016-Primar Ana Ancuta

Dragi cetățeni,

Acum că anul 2016 s-a încheiat, putem trage linie pentru a însuma rezultatele obţinute în activităţile pe care le-am desfăşurat în perioada mandatului de primar, mai exact iunie-decembrie 2016 şi să concluzionăm asupra lor, ca urmare a eforturilor depuse.
În conformitate cu prevederile art.63, alin.(3), lit. (a) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, vă prezint Raportul cu privire la starea economică, socială şi de mediu a comunei Poiana Teiului, raport care constituie momentul bilanţului, ce se referă la capacitatea efectivă a administraţiei publice locale de a gestiona şi rezolva în nume propriu şi cu responsabilitate treburile publice şi patrimoniul localităţii în interesul comunităţii locale, pe principiile autonomiei locale.
Consider că prezentarea raportului anual de activitate este nu doar o obligaţie a noastră, ci şi o necesitate, această lucrare reprezentând un instrument prin care cetăţenii comunei Poiana Teiului sunt informaţi despre modul şi eficienţa rezolvării treburilor publice, în contextul preocupării pentru o reală deschidere şi transparenţă a instituţiei noastre, acest raport urmează să îl aduc la cunostință cetățenilor Comunei Poiana Teiului prin postarea pe pagina de internet a primariei www.poianateiului.ro.
Acest raport anual cumulează rapoartele de activitate pe anul 2016 ale compartimentelor funcţionale ale aparatului de specialitate al primarului, evidenţiind cu precădere obiectivele de activitate specifice, modul de atingere a acestor obiective, respectiv ducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor emise de primar.
Anul 2016 a fost unul în care eforturile conjugate ale Primăriei și Consiliului Local, au dat roade atunci când s-a dorit. La toate realizările instituției, un aport deosebit de important a fost adus, de o parte dintre Consilierii Locali, care au înteles pe deplin responsabilitatea pe care o poartă.
Sper ca în acest nou an să înțeleagă și restul Consilierilor Locali că, nu este cazul să boicoteze ședintele de consiliu local, și nici să nu se mai sustragă în a veni în întâmpinarea doleanțelor cetățenilor, repliindu-se de fiecare dată la cerințele acestora.
Întregul aparat de lucru al primarului, care convins de importanța muncii sale a depus eforturi remarcabile pentru obtinerea rezultatelor , vă vor fi prezentate in continuare.
În acest interval scurt de timp ( 6 luni) s-au înregistrat rezultate bune și foarte bune, personalul întelegând pe deplin responsabilitatea pe care o poartă, atât pentru respectarea legalității, dar și pentru a veni în întâmpinarea doleanțelor cetățenilor, repliindu-se ca de fiecare dată la cerințe și făcând față cu succes la acestea.
Atribuțiile care îmi sunt conferite prin Lege nu se pot îndeplini decât prin intermediul întregii structuri a Primăriei, de aceea în calitate de conducător al administrației publice locale, în acest raport se vor regăsi rezultatele tuturor compartimentelor de resort.
De aceea doresc să vă mulţumesc în primul rând dumneavoastră, cetăţenilor comunei Poiana Teiului, Consiliului Local şi tuturor departamentelor Primăriei pentru sprijinul acordat şi cu ajutorul cărora am reuşit să avem un an plin de realizări.

 

Fișiere atașate

Înapoi