Proprietarii de pădure până în 30 ha, nu vor mai plăti paza către ocolul silvic!
2017-01-12 00:48:42

Proprietarii de pădure până în 30 ha, nu vor mai plăti paza către ocolul silvic!

Proprietarii de pădure până în 30 ha, nu vor mai plăti paza către ocolul silvic!
ANUNT Conform H.G. 864/2016 si prevederilor Legii nr. 46/2008,republicata, ale Legii nr. 171/2010 si H.G.1076/2009, pot beneficia de ,, Ajutor de minimis ,,pentru asigurarea serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privata a persoanelor juridice si fizice, care desfasoara activitati economice daca suprafata proprietatii forestiere este mai mica sau egala cu 30 ha si a procedurii de acordare de la bugetul de stat costurilor serviciilor silvice pentru fondul forestier a persoanelor juridice si fizice care nu desfasoara activitati economice daca suprafata proprietatii forestiere este mai mica sau egala cu 30 ha .
Pentru perioada 2017-2020 proprietarii trebuie sa depuna cererile la ocolul silvic pina la data de 31 ianuarie a fiecarui an .
Documente necesare:
1-cerere tip.
2-documente in copie certificata ,conform cu originalul care atesta dreptul de proprietate.
3-adeverinta in original prin care proprietarul face dovada inregistrarii terenului forestier in registrul agricol.
4-copie a actului de identitate a titularului terenului forestier .
5-declaratie pe proprie raspundere ca nu detine o suprafata mai mare de 30 ha.

Înapoi