Anunt participare si caiet de sarcini
2019-07-12 14:19:38

Anunt participare si caiet de sarcini

ANUNT DE PARTICIPARE

DENUMIREA CONTRACTULUI: Servicii de proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari pentru
obiectivul de investitii "Construire punte pietonala in localitatea
Petru Voda, comuna Poiana Teiului, judetul Neamt"

Tip anunt: Cumparare directa

Tip contract: Lucrari

Cod si denumire CPV: 45221110-6 - Lucrari de constructii de poduri (Rev.2)

Valoare estimata: 152.972,00 RON

Descriere contract: Construire Punte hidrometrica suspendată pe cabluri peste parâul Bolătău ce va asigura accesul locuitorilor din zonă peste cursul de apă. Sunt necesare lucrari de aparare de maluri, amplasate in amonte si aval de punte din gabioane umplute cu bolovani de rau, astfel: apărarea malurilor pe o lungime de 20 m amonte și pe o lungime de 10 m aval pentru ambele maluri. Accesul la punte se va face prin intermediul unor scari.

Data limita depunere oferte: 22.07.2019 ora 13:00

Conditii de participare: Ofertantii trebuie sa raspunda integral cerintelor minime incluse in Caietul de sarcini, fara a limita functionalitatile ofertate. Nu se admit oferte partiale din punct de vedere cantitativ si calitativ, ci numai oferte integrale, care corespund tuturor cerintelor minime stabilite prin prezentul Caiet de sarcini.

Criterii de atribuire: Pretul cel mai scazut

Informatii suplimentare:
Ofertele vor fi transmise in plic inchis la sediul autoritatii contractante pana la data de 22.07.2019 ora 13, avand mentionata pozitia din catalogul electronic SICAP.


Compartiment achiziții publice
Curcă Adriana


Reprezentant legal,
Ancuța Ana

 

Fișiere atașate

Înapoi