Anunt nr 2334 din 11.05.2023 licitatie masa lemnoasa
2023-05-11 17:38:19

Anunt nr 2334 din 11.05.2023 licitatie masa lemnoasa

Licitatia publica deschisa cu preselectie si oferta scrisa in plic inchis , in vederea vanzarii masei lemnoase pe picior ce va avea loc in data de 24.05.2023 ora 9.00 la sediul Primariei Poiana Teiului.


1. Organizatorul licitatiei: Comuna Poiana Teiului, Neamt
2. Data desfasurarii si ora inceperii licitatiei: 24.05.2023 ora 9.00 .
3. Locul desfăşurării licitaţiei: sediul Primariei Poiana Teiului - sala de sedinte.
4. Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu prezentarea ofertelor scrise în plic închis şi sigilat, urmata de vanzare prin negociere, daca este cazul;
5. Temeiul legal al organizării şi desfăşurării licitaţiei/negocierii: Licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin H.G.nr. 715/05.10.2017 actualizata .
6. Data desfasurarii si ora inceperii preselectiei: 18.05.2023 Ora 9.00.
7. Data şi ora-limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie : 18.05.2023 Ora 9.00, la sediul Primariei Poiana Teiului - registratura , sau prin : poştă/curier, pe hârtie, prin poşta electronică, format pdf, semnate cu semnătura electronică calificată sau sigiliu electronic calificat - până la data stabilită în anunţ .
8. Lista partizilor/grupajelor de partizi/loturilor/pieselor care se licitează/negociază, preţul de pornire a licitaţiei/negocierii şi pasul de licitare pentru fiecare partidă/grupaj de partizi/lot de lemn fasonat/piesă de lemn fasonat sunt afişate la sediul organizatorului, pe site-ul www.produselepadurii.ro şi pe site-ul www.poianateiului.ro .

 

Pentru mai multe detalii acceseaza Anunt nr 2334 din 11.05.2023 licitatie masa lemnoasa

 

 

Înapoi