Anunt dezbatere publica
2021-09-21 23:28:04

Anunt dezbatere publica

ANUNȚ
Afișat astăzi, 21.09.2021, la avizierul instituției și pe site-ul
www.poianateiului.ro la rubrica Anunturi si Proiecte de hotarari

In conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, actualizată, privind transparența decizională în administrația publică, Primarul comunei POIANA TEIULUI , Ancuta Ana , în calitatea sa de inițiator de proiect supune dezbaterii publice PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind privind instituirea taxei de infrastructură pentru utilizarea echipamentelor și utilajelor destinate obținerii de venituri din exploatarea şi vânzarea lemnului şi a produselor primare din lemn, respectiv din executarea de lucrări cu folosirea utilajelor şi echipamentelor grele, şi care folosesc infrastructura publică locală, pe raza comunei Poiana Teiului, precum şi pentru aprobarea Procedurii de aplicare a acesteia
Astfel, in termen de 20 de zile calendaristice, orice persoană interesată poate formula amendamente sau obiecțiuni scrise prin depunere la Registratura Primăriei Poiana Teiului ori prin intermediul poștei electronice la adresele:primaria@poianateiului.ro
Primar
Ancuta Ana

 

 

Proiect hotarare

Înapoi