ANUNT APM NEAMT
2021-08-12 15:02:31

ANUNT APM NEAMT

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare
(titularul proiectului)

COMUNA POIANA TEIULUI titular al proiectului ,,Construire punte pietonală, peste Pârâul Bolătău, localitatea Poiana Teiului județul Neamț", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Neamț, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului:continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare, pentru proiectul „Construire punte pietonală, peste Pârâul Bolătău, localitatea Poiana Teiului județul Neamț"propus a fi amplasat în" propus a fi amplasat în comuna Poiana Teiului, sat Petru Vodă, intravilan și extravilan jud. Neamț.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului -Agenția pentru Protecția Mediului Neamț din Piaţa 22 Decembrie, nr.5, Piatra Neamţ, jud. Neamţ, cod 610007, în zilele de luni- joi, între orele 8,00- 16,30 şi vineri între orele 8,00-14,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmnt.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.


Data: 12.08.2021

 

Înapoi