Anunt licitatie masa lemnoasa
2021-02-09 23:45:31

Anunt licitatie masa lemnoasa


COMUNA POIANA TEIULUI - JUDETUL NEAMT
-PRIMARIA- Nr. 1942 / 09.02.2021

PRIMARIA COMUNEI POIANA TEIULUI-NEAMT ORGANIZEAZA:

Licitatia publica deschisa cu preselectie si oferta scrisa in plic inchis ,
in vederea vanzarii masei lemnoase pe picior ce va avea loc in data de 10.03.2021 ora 900
la sediul Primariei Poiana Teiului.

1. Organizatorul licitatiei: Comuna Poiana Teiului, Neamt
2. Data desfasurarii si ora inceperii licitatiei: 10.03.2021 ora 900 .
3. Locul desfăşurării licitaţiei: sediul Primariei Poiana Teiului-sala de sedinte.
4. Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu prezentarea ofertelor scrise în plic închis şi sigilat, urmata de vanzare prin negociere, daca este cazul;
5. Temeiul legal al organizării şi desfăşurării licitaţiei/negocierii: Licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin H.G.nr. 715/05.10.2017 actualizata .
6. Data desfasurarii si ora inceperii preselectiei: 03.03.2021 Ora 900.
7. Data şi ora-limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie : 02.03.2021 Ora 1500, la sediul Primariei Poiana Teiului - registratura.
8. Lista partizilor/grupajelor de partizi/loturilor/pieselor care se licitează/negociază, preţul de pornire a licitaţiei/negocierii şi pasul de licitare pentru fiecare partidă/grupaj de partizi/lot de lemn fasonat/piesă de lemn fasonat sunt afişate la sediul organizatorului, pe site-ul www.produselepadurii.ro şi pe site-ul www.poianateiului.ro .

9. LISTA PARTIZILOR:

Nr.partida Zona Volum brut (mc)
/Natura de produse Specia Pret pornire a licitatiei Garantie
lei
UP nr. I Poiana Teiului -Partida 9446 Livezi 1310,00
(principale codru*)
molid = 645 mc
pin = 486 mc
cires pasaresc = 2 mc
frasin = 1 mc
mesteacan = 6 mc
paltin = 11 mc
anin = 51 mc
plop = 88 mc
salcie = 20 mc
110 lei/mc 7.205
UP nr. I Poiana Teiului -Partida 9486 Argelea 404,00
(principale codru* )
brad = 2 mc
molid = 7 mc
fag = 392 mc
paltin = 1 mc
plop = 2 mc

145 lei/mc 2.929
UP nr. I Poiana Teiului -Partida 9475 Roseni 208,00
(accidentale)
molid = 154 mc
pin = 49 mc
plop = 5 mc

130 lei/mc 1.352
UP nr. I Poiana Teiului -Partida 9487 Fauru 81,00
(accidentale)
molid = 62 mc
pin = 19 mc

117 lei/mc 474
TOTAL: 2003,00 mc (pe fir)

 

10. Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitaţie = 2003,00 m3, din care:

o pe natura de produse:
• produse principale-codru = 1714 mc;
• produse accidentale = 289 mc;

o pe specii si grupe de specii:
• molid = 868 mc
• pin = 554 mc
• anin = 51 mc
• plop = 95 mc
• salcie = 20 mc
• cires pasaresc = 2 mc
• frasin = 1 mc
• mesteacan = 6 mc
• paltin = 12 mc
• fag = 392 mc
• brad = 2 mc


11. Masa lemnoasă pe picior oferită spre vânzare nu provine din fondul forestier proprietate publică certificat.

12. Volumul de masă lemnoasă şi/sau de lemn fasonat rămas neadjudecat se supune procedurii de vânzare prin negociere.

13. Caietul de sarcini poate fi achizitionat de la sediul Primariei Poiana Teiului, compartiment Achizitii Publice, incepand cu data de 09.02.2021 .

14. Alte informatii privind organizarea si desfasurarea licitatiei :
Neîncheierea contractului de vânzare - cumpărare a masei lemnoase adjudecate, în termenul maxim de 10 zile lucrătoare, stabilit prin caietul de sarcini, din culpa exclusivă a operatorului economic/grupului de operatori economici adjudecatar, atrage anularea adjudecării pentru masa lemnoasă respectivă şi pierderea garanţiei de contractare aferente.
Garanţia de contractare nu se restituie operatorului economic, în următoarele situaţii:
a) nu a fost încheiat contractul de vânzare - cumpărare a masei lemnoase, în condiţiile legii, din culpa operatorului economic;
b) nu a constituit garanţia de bună execuţie, la data încheierii contractului;
c) îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
d) a fost încheiat în termen contractul de vânzare - cumpărare a masei lemnoase, iar valoarea garanţiei, cu acordul părţilor, se foloseşte pentru constituirea cauţiunii prevăzute de art. 66 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, pentru constituirea garanţiei de bună execuţie şi/sau pentru plata contravalorii masei lemnoase contractate.

15. Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei (nr. de telefon/fax : 0233/266250,0233/266025) .

Organizator,
Primaria Poiana Teiului
Primar, Ancuta Ana

 

Anunt nr 1942 din 9.02.2021

Înapoi