Anunt important
2020-04-02 00:00:25

Anunt important

ANUNȚ
Ca urmare a adreselor Agenției pentru Protecția Mediului Neamț și a Instituției Prefectului-Județul Neamț, a măsurilor excepționale dispuse în vederea prevenirii răspândirii infecției cu virusul COVID-19, vă comunicăm societățile din județul Neamț autorizate să colecteze deșeurile medicale periculoase și care în conformitate cu H.G. nr. 1061 din 10 septembrie 2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, vor trebui să completeze un formular (Anexa 1) pentru aprobarea transportului deșeurilor periculoase. În acest fel va fi asigurată trasabilitatea acestor deșeuri până la eliminarea lor finală.
1. SC API SORELIA SRL -Piatra Neamț;
2. SC EUROSEPT SRL - Piatra Neamț;
3. SC TECO RENEWAL SRL- Piatra Neamț;
4. SC INCINAMED SRL - Roman(nu a desfășurat activitate în ultimul an)
Deșeurile periculoase care fac obiectul transportului trebuie să fie ambalate și etichetate în conformitate cu prevederile legale referitoare la transportul mărfurilor periculoase(în recipienți/saci furnizați de către operatorul desemnat), iar la stabilirea destinatarului și a traseului de transport al deșeurilor periculoase, expeditorul va avea în vedere, pe cat posibil, respectarea principiului proximității, care presupune că deșeurile vor fi eliminate(prin incinerare) cât mai aproape de locul de generare.
Se va avea în vedere că deșeurile generate cu potențial periculos (măști, mănuși) să fie colectate separat de celelalte categorii de deșeuri cu potențial periculos (deșeuri menajere, pahare, sticle, farfurii), obligație care revine proprietarului spațiului cu destinație de locație de carantină.
Proprietarul locației va amenaja un spațiu închis destinat depozitării acestor deșeuri până la preluarea lor de către operatorul autorizat, împiedicând astfel accidental sau deteriorarea și împrăștierea acestora.

PRIMAR
Ancuța Ana

 

Înapoi