Știri și evenimente

Întreruperi în alimentarea cu energie electrică

Întreruperi în alimentarea cu energie electrică

În data de 8.11.2022, între orele 09.00-17.00 sunt programate lucrări de reparații\revizii a instalațiilor electrice în satele Poiana Largului si Petru Vodă.

Vezi detalii
06-11-2022

Anunţ licitaţie pentru închirieri bunuri publice

1.Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:

Comuna Poiana Teiului, str. Teilor, nr.61, judetul Neamt , telefon 0233/266250, fax 0233/266025 , cod fiscal 2614074 ,e-mail primaria@poianateiului.ro.
2. Informaţii generale privind obiectul inchirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat:
-trupul de pasune PARLITURI, identificat prin CF nr.52612,in suprafata 12,2 ha, apartinand domeniului public al comunei Poiana Teiului, HCL nr.89/16.09.2022 ;
- trupul de pasune PRELUCA, identificat prin CF nr.51921, in suprafata 8,42 ha, apartinand domeniului public al comunei Poiana Teiului, HCL nr.90/16.09.2022 , temeiului legal: O.U.G. 57/03.07.2019.
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:
se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:
la cerere, de la sediul instituției, Compartimentul impozite si Taxe,Comuna Poiana Teiului.
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul locatorului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:
Compartimentul impozite si taxe , Comuna Poiana Teiului, strada Teilor, nr.61, județul Neamt.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:
20 lei / exemplar, se achită numerar la casieria Comunei Poiana Teiului.
3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor:
12.10.2022, ora 14.00.
4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor:
21.10.2022 ora 9.00
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Secretariat-Registratura Comunei Poiana Teiului, str.Teilor,nr.61, județul Neamt.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:
se depun într-un singur exemplar , în două plicuri sigilate: unul exterior și unul interior.
5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor:
24.10.2022, ora 10.00, Comuna Poiana Teiului, strada Teilor, nr. 61, județul Neamt-sala de sedinte.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:
Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Neamt, B-dul Republicii, nr.16, Piatra Neamţ, judetul Neamt;adresa e-mail: tr-neamt-scomerciala@just.ro ,TELEFON = 0233212294, FAX =02332356557.
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:
30.09.2022.

 

Monitorul Oficial nr 189 din 30.09.2022

 

 

Vezi detalii
17-10-2022
Anunt important

Anunt important


PRIN PREZENTA VĂ RUGĂM SĂ NU FOLOSIȚI APA DE LA REȚEAUA COMUNALĂ ÎN SCOPUL IRIGĂRII TERENURILOR, SPĂLAREA AUTOVEHICULELOR , A UTILAJELOR, A COVOARELOR, DEOARECE DATORITĂ CONDIȚIILOR DE SECETĂ DEBITUL IZVOARELOR ESTE FOARTE SCĂZUT, EXISTÂND POSIBILITATEA SĂ RĂMÂNEM FĂRĂ APĂ.


VĂ MULȚUMIM PENTRU ÎNȚELEGERE!
PRIMAR
ANA ANCUȚA

Vezi detalii
01-07-2022
Anunt important

Anunt important

Tichetul social pe suport electronic, acordat conform OUG nr 63 din 2022, privind unele masuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate in situatii de risc de deprivare materiala sisau risc de saracie extrema, suportate partial din fonduri externe nerambursabile, precum si unele masuri de distribuire a acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare, are drept scop compensarea unei parti din cheltuielile cu hrana pentru asigurarea traiului zilnic prin acordarea unor tichete sociale pe suport electronic pentru achizitionarea de produse alimentare sisau asigurarea de mese calde.

 

Mai multe detalii cat si formularele care trebuie completate se regasesc in documentele atasate mai jos:

-Informare -formular cerere si declaratie-familie cu copii

-CERERE ŞI DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PENTRU SOLICITAREA TICHETULUI SOCIAL ELECTRONIC -pentru persoanele fara adapost

Vezi detalii
27-06-2022
Anunt important

Anunt important

DELGAZ GRID SA
Centrul de Exploatare Gaz si Electricitate Neamt
ANUNTA
Se va întrerupe furnizarea energiei electrice pentru lucrări programate după cum urmează :
Zona BICAZ

 

MIERCURI 15.06,2022 între orele 09.00 - 17.00 abonații din zona : PT 2
POIANA LARGULUI ; PT 8 POIANA LARGUILUI ; PT 10 POIANA
LARGULUI ; PT 12 POIANA LARGULUI ; PT 1 TOPOLICENI ; PT 10
TOPOLICENI ; PT 11 TOPOLICENI ; PT 1 POIANA TEIULUI ; PT 1
ROȘENI ; PT 1 RUSENI

Vezi detalii
09-06-2022

Anunţ licitaţie pentru închirieri bunuri publice

1.Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:
Primaria comunei Poiana Teiului, str Teilor,nr.61,judetul Neamt , , telefon 0233/266250, fax 0233/266025 , cod fiscal 2614074 ,e-mail primaria@poianateiului.com
2. Informaţii generale privind obiectul inchirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat:
Pasuni comunale,in suprafata totala de 155,07 ha compuse din 4 trupuri de pasune,apartinand domeniul public al comunei Poiana Teiului, conform caietului de sarcini, HCL nr.39/23.03.2022 și temeiului legal: O.U.G. 57/03.07.2019, art. 332-333
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:
se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:
la cerere, de la sediul instituției, Compartimentul Achizitii Publice
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:
Compartimentul Achizitii publice din cadrul Primăriei Comunei Poiana Teiului, strada Teilor, nr.61, județul Neamt.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:
20 lei / exemplar, se achită numerar la casieria Primăriei Comunei Poiana Teiului.
3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor:
26.05.2022, ora 14.00.
4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor:
06.06.2022 ora 10.00
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Secretariat-Registratura,Primaria comunei Poiana Teiului,str.Teilor, județul Neamt.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:
se depun într-un singur exemplar , în două plicuri sigilate: unul exterior și unul interior.
5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor:
06.06.2022, ora 12.00, Primăria Comunei Poiana Teiului, , strada Teilor, nr. 61, județul Neamt. Sala de sedinte
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:
Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Neamt, B-dul Republicii, nr.16, Piatra Neamţ, adresa e-mail: tr-neamt-scomerciala@just.ro ,TELEFON = 0233212294, FAX =02332356557.
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:
12.05.2022.

 

Documente atasate:

 

JN_13-05-2022-pages-16-19

MO 92-1

 

 

 

Vezi detalii
16-05-2022