Știri și evenimente

Anunt dezbatere publica

Anunt dezbatere publica

ANUNȚ
Afișat astăzi, 21.09.2021, la avizierul instituției și pe site-ul
www.poianateiului.ro la rubrica Anunturi si Proiecte de hotarari

In conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, actualizată, privind transparența decizională în administrația publică, Primarul comunei POIANA TEIULUI , Ancuta Ana , în calitatea sa de inițiator de proiect supune dezbaterii publice PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind privind instituirea taxei de infrastructură pentru utilizarea echipamentelor și utilajelor destinate obținerii de venituri din exploatarea şi vânzarea lemnului şi a produselor primare din lemn, respectiv din executarea de lucrări cu folosirea utilajelor şi echipamentelor grele, şi care folosesc infrastructura publică locală, pe raza comunei Poiana Teiului, precum şi pentru aprobarea Procedurii de aplicare a acesteia
Astfel, in termen de 20 de zile calendaristice, orice persoană interesată poate formula amendamente sau obiecțiuni scrise prin depunere la Registratura Primăriei Poiana Teiului ori prin intermediul poștei electronice la adresele:primaria@poianateiului.ro
Primar
Ancuta Ana

 

Proiect hotarare

Vezi detalii
21-09-2021
Anunt important

Anunt important

U.A.T. POIANA TEIULUI VĂ INFORMEAZĂ CĂ APA DIN PUNCTUL PÂRÂUL FAGULUI - REZERVOR ALIMENTARE - NU ESTE POTABILĂ .
VĂ RUGĂM SĂ O FOLOSIȚI DOAR ÎN SCOP MENAJER.

Vezi detalii
09-09-2021
Anunt important

Anunt important

U.A.T. POIANA TEIULUI VĂ INFORMEAZĂ CĂ APA DIN PUNCTUL PETRU VODĂ - REZERVOR ALIMENTARE LIMITROF PENSIUNII GEONA- NU ESTE POTABILĂ
VĂ RUGĂM SĂ O FOLOSIȚI DOAR ÎN SCOP MENAJER.

 

 

Vezi detalii
09-09-2021
Anunt important

Anunt important

Pe DC 153 Dreptu circulația auto este îngreunată urmare efectuării în regim de urgență a lucrărilor de reparații

 

Vă mulțumim pentru înțelegere!

 

Primar,
Ancuța Ana

Vezi detalii
02-09-2021
ANUNT APM NEAMT

ANUNT APM NEAMT

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare
(titularul proiectului)

COMUNA POIANA TEIULUI titular al proiectului ,,Construire punte pietonală, peste Pârâul Bolătău, localitatea Poiana Teiului județul Neamț", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Neamț, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului:continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare, pentru proiectul „Construire punte pietonală, peste Pârâul Bolătău, localitatea Poiana Teiului județul Neamț"propus a fi amplasat în" propus a fi amplasat în comuna Poiana Teiului, sat Petru Vodă, intravilan și extravilan jud. Neamț.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului -Agenția pentru Protecția Mediului Neamț din Piaţa 22 Decembrie, nr.5, Piatra Neamţ, jud. Neamţ, cod 610007, în zilele de luni- joi, între orele 8,00- 16,30 şi vineri între orele 8,00-14,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmnt.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.


Data: 12.08.2021

 

 

Vezi detalii
12-08-2021
Anunt important

Anunt important

Datorită unor probleme tehnice vă anunțăm că la nivelul UAT POIANA TEIULUI pentru localitățile POIANA LARGULUI, ROȘENI, TOPOLICENI, POIANA TEIULUI, DREPTU SI PIRIUL FAGULUI colectarea deșeurilor menajere și selective se va relua maine 16.07.2021 începand cu ora 7:00

Vezi detalii
16-07-2021
Anunt important

Anunt important

PRIN PREZENTA VĂ INFORMĂM CĂ SC EDIL INDUSTRY SRL NU VA COLECTA GUNOIUL MENAJER IN DATA DE 01.07.2021.


COLECTAREA VA FI RELUATA IN DATA DE 02.07.2021 PETRU TOATE TIPURILE DE DESEURI.

Vezi detalii
01-07-2021
Primaria Poiana Teiului propune si supune dezbaterii publice actualizarea Planului Urbanistic General aprobat prin Hcl nr 73 din 2019

Primaria Poiana Teiului propune si supune dezbaterii publice actualizarea Planului Urbanistic General aprobat prin Hcl nr 73 din 2019

Aceasta actualizare se datoreaza traseului autostrazii Ungheni-Iasi-Targu Mures si anume prin faptul ca prin traversarea Comunei Poiana Teiului de-a lungul celor 3 sate componente (Petru Voda, Poiana Largului si Calugareni) determina crearea unui culoar ce impune noi restrictii, modificari ale limitelor intravilanului si restrictii de construire sub acest culoar (suspendat) asa cum reiese si din planurile (utr-urile) anexate prezentului anunt. Pentru satele mai sus enumerate(utr 2, utr6, utr 7), traseele pot fi consultate de catre populatia direct interesata.

 

Vezi detalii
09-06-2021
Anunt important

Anunt important

MARȚİ 08.06.2021 începând cu orele 10:00 pana la orele 17:00 în LOCALİTATEA POİANA TEİULUİ va fi prezentă o echipă de ingineri optometristi care vor oferi consultatii oftalmologice gratuite la domiciliu, prin intermediul unui laborator mobil.
Punct fix în parcarea de la PRİMĂRİE între orele 10:00-11:30 dupa care vor continua pe străzile din localitate.
Se pot achizitiona si ochelari de vedere, contra cost cine dorește!
"Din grijă pentru ochii tăi"
Telefon pentru programări la domiciliu:0724926513 BARBU VİRGİL

Vezi detalii
07-06-2021