Prezentare generală

Localizare
Comuna Poiana Teiului este o așezare tipic montană situată în partea de N - V a județului Neamt, pe cursul inferior al râului Bistrița, fiind una dintre cele mai întinse localități din județ.
Din punct de vedere geografic localitatea noastră este situată între 47 29 27 latitudine nordică și 23 18 40 longitudine estică și pe o altitudine cuprinsă între 516 și 1650 m (cota Marea Neagră).

 

Casele sunt așezate pe versanții munților, în zonele cu panta lină de o parte și de alta a râului. Râul Bistrița intră prin partea de NV a localității și își continuă cursul spre SE până la vărsarea în lacul Bicaz, pe o lungime de aproximativ 12 km. Drumul național 15 B urmează cursul văii. La extremitatea nordică a lacului Bicaz acest drum se intersectează cu drumul național 17 B constituind un adevărat nod de legătura între cele trei provincii istorice: Ardeal - Moldova - Bucovina.

 

Culmea Bistriței se ridică în partea dreaptă a râului până la altitudinea de 1.600 m iar pe malul stâng găsim culmea Stănișoarei care atinge cota de 1400 m. Depresiunea dintre cele două lanțuri muntoase conferă o stabilitate termică dar și o însemnată cantitate de precipitații în special primavara și toamna.
Pe Valea Bistriței în zona localității noastre există o amenajare hidro - energetică cu o capacitate de 11 MW. Munții din zonă sunt acoperiți cu păduri de conifere, pășuni și fânețe iar în zonele cu pante line sunt culturi de cartof și porumb.

 

Rețeua hidrografică
Rețeaua hidrografică este bine reprezentată în primul rând de râul Bistrița care din cei 230 km are pe teritoriul localitații un traseu de peste 15 km, afluenții acestuia precum și cele două lacuri de acumulare: Topoliceni respectiv extremitatea nordică a lacului Bicaz (cel mai mare lac artificial din Europa).

 

Clima
Regimul termic are o fluctuație semnificativă cu o maximă de +36,6°C și o minimă de -28,5°C, cu o medie anuală a precipitațiilor de 40 litri/mp.

 

Resurse naturale

1. Solul

Varietatea solului comunei conferă acesteia bogăția padurilor de conifere, a pașunilor montane, a culturilor pomicole și a culturilor de cartof și porumb. De asemenea apa curată de munte oferă posibilitatea dezvoltării fermelor piscicole dar și a pescuitului sportiv și agrementului. Pădurile sunt bogate în vânat (urs, mistreț, cerb), fructe de pădure și plante medicinale.
Apa de izvor, îmbuteliată sub forma de apă plată nu este suficient valorificată.

 

2. Subsolul
Metalele neferoase au fost exploatate începând cu perioada anilor 1970 însă în ultima perioadă această activitate s-a restrâns, astfel încat în prezent în acest sector mai lucrează doar aproximativ 30 de persoane.

Înapoi