Comisii de specialitate

COMISIILE DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI POIANA TEIULUI
Nr crt Numele si prnumele Profesia Formațiunea politica Funcția in comisie

 

 


1 .COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALA, BUGET, FINANȚE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURA, GOSPODĂRIE COMUNALA, PROTECȚIA MEDIULUI, SERVICII SI COMERȚ
1 Pavaloia Marcel Economist PSD Președinte
2 Samoila Vlad-Emilian Inginer PSD Secretar
3 Alungulesei Vasile Ing. Silvic PSD Membru
4 Furtuna Dumitru Administrator PNL Membru
5 Buzdea Ion Administrator PSD Membru

 

 

2.COMISIA PENTRU INVATAMANT, SANATATE, CULTURA, PROTECȚIE SOCIALA, ACTIVITATI SPORTIVE SI DE AGREMENT
1 Gherasim Magdalena Profesor PRO Romania Președinte
2 Tifui Viorel Tehn. silvic PSD Secretar
3 Doroftei Vasile Lucrator Comercial PSD Membru
4 Chiruta Bianca Lucrator Comercial PSD Membru
5 Todosia Bogdan Administrator PNL Membru

 

 

3.COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIA PUBLICA LOCALA, JURIDICA, APARAREA
ORDINII SI LINIȘTII PUBLICE, A DREPTURILOR CETĂȚENILOR

1 Pavaleanu Vasile Tehn. silvic PSD Președinte
2 Buzdea Ion Administrator PSD Secretar
3 Samoila Vlad-Emilian Inginer PSD Membru
4 Panaite Georgian Administrator PRO Romania Membru
5 Enache Paul-constantin Administrator PRO Romania Membru

 

 

Înapoi