Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
12 / 2013 Privind aprobarea vanzarii unei suprafete de teren din domeniul privat al Comunei Poiana Teiului 2013-02-22
11 / 2013 Privind concesionarea prin licitatie publica a unei suprafete de teren din domeniul privat al Comunei Poiana Teiului 2013-02-22
10 / 2013 Privind concesionarea directa a unui teren catre Geana Ermil pentru amenajarea unei intrari la locuita proprietate personala 2013-02-22
9 / 2013 Privind trecerea unor terenuri din domeniul public in domeniul privat 2013-02-22
8 / 2013 Privind aprobarea volumului de masa lemnoasa ce poate fi recoltata in anul 2013 din padurea proprietatea Comunei Poiana Teiului, respectiv valorificarea acesteia prin licitatie publica 2013-02-22
7 / 2013 Privind aprobarea Raportului Comisiei speciale de analiza si verificare a documentelor in baza carora s-a stabilit impozitele si taxele locale datorate de catre SC CASCADE EMPIRE SRL Sebes la bugetul local al Comunei Poiana Teiului 2013-01-18
6 / 2013 Privind concesionarea directa a unui teren catre SC NICOVAS SRL pe care este amplasat un post de transformare energie electrica achizitionat de acesta 2013-01-18
5 / 2013 Privind trecerea unui teren din domeniul public in domeniul privat 2013-01-18
4 / 2013 Privind stabilirea locurilor destinate desfasurarii adunarilor publice in comuna Poiana Teiului 2013-01-18
3 / 2013 Privind revocarea Hcl nr 37/26.10.2012 privind aprobarea unei taxe speciale pentru utilizarea drumurilor comunale de catre agentii economici prestatori de servicii sau alte persoane fizice sau juridice autorizate sa exploateze material lemnos 2013-01-18
2 / 2013 Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013 2013-01-18
1 / 2013 Privind aprobarea presedintelui de sedinta 2013-01-18