Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
74 / 2013 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 2013-12-20
73 / 2013 Privind stabilirea taxelor si impozitelor locale datorate de persoanele fizice si juridice 2013-12-20
72 / 2013 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 2013-11-29
71 / 2013 Privind acordarea cu titlu gratuit a unor cantitati lemn lucru, esenta rasinoase pentru refacerea unui pod de acces, la doua gospodarii din satul Petru Voda si refacerea unei gospodarii afectata de incendiu, din satul Savinesti 2013-11-29
70 / 2013 Privind desemnarea agentului de inundatii la nivelul UAT. 2013-11-29
69 / 2013 Privind aprobarea ocuparii definitive si temporare a suprafetei de 460,5 m.p. teren din domeniul public al Comunei Poiana Teiului si administrarea consiliului local, pentru executia lucrarilor "Alimentarea cu energie electrica statie telefonie mobila GSM BA 0436BB Loc Poiana Largului, Com Poiana Teiului, Jud Neamt" 2013-11-29
67 / 2013 Privind actualizarea componentei Consiliului Comunitar Consultativ privind protectia drepturilor copilului si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a acestuia (anexele aferente) 2013-11-29
66 / 2013 Privind modificarea si completarea actului constitutiv si statutului A.D.I. AQUA NEAMT 2013-11-29
65 / 2013 Privind prelungirea valabilitatii P.U.G. al Comunei Poiana Teiului si a Regulamentului Local de Urbanism aferent 2013-11-29
64 / 2013 Privind alegerea presedintelui de sedinta 2013-11-29
56 / 2013 Privind solicitarea prelungirii scrisorii de garantie a avansului din partea F.G.C.R. 2013-09-27
55 / 2013 Privind acordarea cu titlu gratuit a cantitatii de 40 m.c. lemn lucru, esente rasinoase pentru refacerea podului de acces, la Biserica Sf. Gheorghe-Petru Voda 2013-09-27
54 / 2013 Privind desemnarea consilierilor locali din cadrul C.L. al comunei Poiana Teiului, care vor face parte din Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale IUSTIN PARVU-Poiana Teiului. 2013-09-27
53 / 2013 Privind modificarea si completarea actului constitutiv si statutului A.D.I. AQUA NEAMT 2013-09-27
52 / 2013 Privind aprobarea valorii de investitie a proiectului "Lucrari de constructii a infrastructurii de prevenire a inundatiilor pe paraiele torentiale Pirvu-sat Poiana Teiului si Faurul-Poiana Largului, precum si pe afluentii acestora; comuna Poiana Teiului, Judetul Neamt" 2013-09-27