Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
67 / 2013 Privind actualizarea componentei Consiliului Comunitar Consultativ privind protectia drepturilor copilului si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a acestuia (anexele aferente) 2013-11-29
66 / 2013 Privind modificarea si completarea actului constitutiv si statutului A.D.I. AQUA NEAMT 2013-11-29
65 / 2013 Privind prelungirea valabilitatii P.U.G. al Comunei Poiana Teiului si a Regulamentului Local de Urbanism aferent 2013-11-29
64 / 2013 Privind alegerea presedintelui de sedinta 2013-11-29
56 / 2013 Privind solicitarea prelungirii scrisorii de garantie a avansului din partea F.G.C.R. 2013-09-27
55 / 2013 Privind acordarea cu titlu gratuit a cantitatii de 40 m.c. lemn lucru, esente rasinoase pentru refacerea podului de acces, la Biserica Sf. Gheorghe-Petru Voda 2013-09-27
54 / 2013 Privind desemnarea consilierilor locali din cadrul C.L. al comunei Poiana Teiului, care vor face parte din Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale IUSTIN PARVU-Poiana Teiului. 2013-09-27
53 / 2013 Privind modificarea si completarea actului constitutiv si statutului A.D.I. AQUA NEAMT 2013-09-27
52 / 2013 Privind aprobarea valorii de investitie a proiectului "Lucrari de constructii a infrastructurii de prevenire a inundatiilor pe paraiele torentiale Pirvu-sat Poiana Teiului si Faurul-Poiana Largului, precum si pe afluentii acestora; comuna Poiana Teiului, Judetul Neamt" 2013-09-27
51 / 2013 Privind solicitarea scrisorii de garantie a avansului din partea F.G.C.R. 2013-09-27
50 / 2013 Privind aprobarea Acordului de Parteneriat intre Comuna Poiana Teiului si Asociatia Producatorilor Montani- Poiana Teiului 2013-08-30
49 / 2013 Privind aprobarea modificarilor si completarilor la inventarul bunurilor din domeniul public al Comunai Poiana Teiului 2013-08-30
48 / 2013 Privind rectificarea bugetului local 2013-08-30
47 / 2013 Privind aprobarea valorii de investitie a proiectului MODERNIZARE DRUMURI FORESTIERE COMUNA POIANA TEIULUI JUDETUL NEAMT 2013-08-30
46 / 2013 Privind solicitarea scrisorii de Garantie a avansului din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural 2013-08-30