Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
15 / 2014 Rectificare buget 2014-03-28
14 / 2014 Privind acordarea mandatului special pentru reprezentarea Comunei Poiana Teiului in AGA a ADI Aqua Neamt 2014-02-28
13 / 2014 Privind aprobarea dezmembrarii unor suprafete de teren din domeniul public al comunei Poiana Teiului 2014-02-28
12 / 2014 Privind aprbarea vanzarii unei suprafete de teren din domeniul privat al Comunei Poiana Teiului 2014-02-28
11 / 2014 Privind trecerea unui teren din domeniul public al com. Poiana Teiului si administrarea Consiliului Local in domeniul privat al com. Poiana Teiului si administrarea Consiliului Local 2014-02-28
10 / 2014 Privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr 1336 din 4.07.1997 incheiat cu SC GEMACRIS SRL Poiana Teiului 2014-02-28
9 / 2014 Privind constituirea comisiei speciale de analiza si verificare a contractelor de concesiune teren pasune nr 461 din 3.05.2012 si 462 din 3.05.2012 2014-02-28
7 / 2014 Privind aprobarea bugetului integrat de venituri si cheltuieli al comunei Poiana Teiului pe anul 2014 2014-01-31
6 / 2014 Privind modificarea si completarea actului constitutiv si statutului ADI Aqua Neamt 2014-01-31
5 / 2014 Privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local aferent anului 2014 2014-01-31
4 / 2014 Privind aprobarea mentinerii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din raza teritoriala a Comunei Poiana Teiului pentru anul scolar 2014-2015 2014-01-31
3 / 2014 Privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de retele de comunicatii electronice pe proprietatea publica si privata a Comunei Poiana Teiului 2014-01-31
2 / 2014 Privind aprobarea carnetului de documente de mobilizare si a Programului de aprovizionare a populatiei cu produse rationalizate a comunai Poiana Teiului 2014-01-31
1 / 2014 Privind corectare PUG, stabilire limite exacte ale intravilanului in UTR I- Poiana Largului-zona Livezi 2014-01-31
75 / 2013 Privind acordarea cu titlu gratuit a cantitatii de 25 m.c. lemn lucru, esenta rasinoase pentru realizarea unei constructii pastorale pe islazul Hasca-Petru Voda 2013-12-20