Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
29 / 2013 Privind trecerea unor terenuri din domeniul public in domeniul privat al Comunei Poiana Teiului si administrarea Consiliului Local 2013-05-24
28 / 2013 Privind infiintarea Serviciului Public Local de Asistenta Sociala 2013-05-24
27 / 2013 Privind actualizarea P.A.A.R. la nivelul Comunei Poiana Teiului, pentru anul 2013 2013-05-24
26 / 2013 Privind aprobarea presedintelui de sedinta 2013-05-24
25 / 2013 Privind aprobarea bugetului general al comunei poiana Teiului, Judetul Neamt 2013-04-05
24 / 2013 Privind aprobarea modificarii prin act aditional a art. 4.1 din contractul de concesiune nr 459/03.05.2012 2013-04-05
23 / 2013 Privind aprobarea ocuparii temporare si definitive a unor suprafete de teren in vederea executarii lucrarii "Alimentare cu energie electrica statie de epurare din localitatea Piriul Fagului, Com Poiana Teiului, Jud Neamt 2013-04-05
22 / 2013 Privind modificarea si completarea actului constitutiv si statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara AQUA NEAMT 2013-04-05
21 / 2013 Privind acordarea cu titlu gratuit a unor cantitati de lemn lucru, esenta rasinoase pentru refacerea gospodariilor a unor cetateni din Comuna Poiana Teiului 2013-04-05
20 / 2013 Privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local aferent anului 2013 pentru personele apte de munca beneficiare de ajutor social conform Legii nr 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificari si completari ulterioare 2013-04-05
19 / 2013 Privind constatarea incetarii mandatului de consilier in cadrul C.L. al Comunei Poiana Teiului a d-lui Farcasanu Ion 2013-04-05
18 / 2013 Privind alegerea presedintelui de sedinta 2013-04-05
16 / 2013 Privind aprobarea proiectului tehnic si indicatorilor tehnico-economici a proiectului "Infiintare baza sportiva multifunctionala", satul Poiana Largului, Comuna Poiana Teiului, Judetul Neamt. 2013-02-22
15 / 2013 Privind completarea si modificarea HCL nr 2 din 18.01.2013 2013-02-22
13 / 2013 Privind aprobarea instituirii unei taxe pentru utilizarea unei infrastructuri publice locale de catre echipamente, utilaje etc. destinate obtinerii de venituri conform art 283 din Codul Fiscal 2013-02-22