Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
77 / 2020 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei LUCRARI DE PRIMA URGENTA PENTRU REFACEREA UNOR LUCRARI, URMARE A CALAMITATILOR NATURALE DIN COMUNA POIANA TEIULUI, JUDETUL NEAMT 2020-11-06
76 / 2020 Privind necesitatea, oportunitatea si aprobarea investitiei LUCRARI DE PRIMA URGENTA PENTRU REFACEREA UNOR LUCRARI, URMARE A CALAMITATILOR NATURALE DIN COMUNA POIANA TEIULUI, JUDETUL NEAMT 2020-11-06
75 / 2020 Privind aprobarea prelungirii valabilitatii scrisorii de garantie pentru restituirea avansului din partea FGCR 2020-11-06
74 / 2020 Privind acordarea cu titlu gratuit a unei cantitati de 201 mc masa lemnoasa in vederea asigurarii lemnului de foc pentru unitatile scolare si lacasale de cult 2020-11-06
73 / 2020 Privind stabilirea numarului comisiilor de specialitate ale CL Poiana Teiului, denumirea acestora precum si componenta comisiilor 2020-10-30
72 / 2020 Privind stabilirea presedintelui de sedinta 2020-10-30
71 / 2020 Privind modificarea si completarea HCL nr 125 din 16.12.2019 2020-09-11
70 / 2020 Privind aprobarea neasumarii responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor\\acordurilor cadru pentru achizitionarea produselor\\serviciilor aferente Programului pentru Scoli a Romaniei 2020-09-11
69 / 2020 Privind rectificarea bugetului local la data de 10 septembrie 2020 2020-09-11
68 / 2020 Privind acordarea a 30 de arbori in vederea realizarii unor aparatori maluri Paraul Bolatau si Hasca 2020-08-05
67 / 2020 Privind rectificarea bugetului local al Comunei Poiana Teiului la data de 5.08.2020 2020-08-05
66 / 2020 Privind acordarea a 13 mc material lemnos in vederea realizarii unui podet peste Paraul Coroiu 2020-07-31
65 / 2020 Privind aprobarea numarului nde asistenti personaliai persoanelor cu handicap gravsi a numarului de indemnizatii lunare pentru personele cu dizabilitati 2020-07-31
64 / 2020 Privind rectificarea de buget cf HG nr 554 din 16.07.2020 2020-07-31
63 / 2020 Privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Comunei Poiana Teiului si administrarea Consiliului Local a unei suprafete de 338 de mp si inscrierea in cartea funciara 2020-07-31