Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
49 / 2018 Privind alegerea Presedintelui de Sedinta 2018-07-27
48 / 2018 Privind modificarea si actualizarea Anexei 1 2018-07-27
47 / 2018 Privind aprobare masa lemnoasa pentru calamitati\\aparatori la maluri cf APV 2018-07-27
46 / 2018 Privind aprobare masa lemnoasa pentru calamitati\\aparatori la maluri conform cererii 2018-07-27
45 / 2018 Privind aprobarea prelungirii contractelor de concesiune mentionate in anexa nr 1 la prezentul act administrativ prin Act aditional 2018-07-27
44 / 2018 Privind aprobarea PAA 2018-revizia 2 2018-07-27
43 / 2018 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei MODERNIZARE DRUMURI IN SATELE: SAVINESTI, POIANA TEIULUI, TOPOLICENI. COMUNA POIANA TEIULUI, JUDETUL NEAMT 2018-07-20
42 / 2018 Privind aprobarea necesitatii si oportunitatii realizarii investitiei MODERNIZARE DRUMURI IN SATELE: SAVINESTI, POIANA TEIULUI, TOPOLICENI. COMUNA POIANA TEIULUI, JUDETUL NEAMT 2018-07-20
41 / 2018 Privind aprobarea caietului de sarcini pentru partizile scoase la licitatie 2018-07-20
40 / 2018 Privind aprobarea preturilor materialului lemnos cf APV 2018-07-20
39 / 2018 Privind scoaterea la licitatie publica de masa lemnoasa cf APV 2018-07-20
38 / 2018 Privind revocarea Hcl nr 93 din 2017 2018-07-20
37 / 2018 Privind aprobarea acordarii unei cantitati de masa lemnoasa necesara limitarii efectelor calamitatilor naturale 2018-07-02
36 / 2018 Privind rectificarea bugetului 2018-07-02
35 / 2018 Privind achizitionarea unei pompe submersibile 2018-06-29