Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
104 / 2017 Privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din raza teritoriala a Comunei Poiana Teiului, pentru anul scolar 2018-2019 2017-12-28
103 / 2017 Privind rezilierea unui contract de concesiune 2017-12-28
19 / 2018 Privind modificarea si completarea actului constitutiv si statutului Asociatiei de Dezvolatre Intercomunitara "AQUA NEAMT" 2018-02-23
18 / 2018 Privind aprobarea Raportului de activitate a asistentilor personali in perioada mai 2017-ianuarie 2018 2018-02-23
17 / 2018 Privind aprobarea Protocolului de colaborare intre Primaria Poiana Teiului si Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Neamt 2018-02-23
16 / 2018 Privind aprobarea reinoirii Conventiei de Colaborare intre comuna Poiana Teiului si Fundatia "Iustin Pirvu"- cu sediul in Petru Voda, comuna Poiana Teiului 2018-02-23
15 / 2018 Privind modificarea si completarea H.C.L.nr.97/05.12.2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018 2018-02-23
14 / 2018 Privind aprobarea strategiei anuale de achizitii publice a comunei Poiana Teiului pentru anul 2018 si a programului anual de achizitii publice a comunei Poiana Teiului pentru anul 2018 2018-02-23
13 / 2018 Privind aprobarea acoperirii din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare aferent anului 2017 2018-02-23
12 / 2018 Privind utilizarea excedentului bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului 2017 2018-02-23
11 / 2018 Privind alegerea Presedintelui de Sedinta 2018-02-23
10 / 2018 Privind stabilirea serviciilor publice si in locul in care contravenientii vor presta activitati in folosul comunatatii 2018 2018-01-26
9 / 2018 Privind darea in folosinta gratuita catre DELGAZ-GRID S.A. unei suprafete de 1 mp teren apartinand domeniului public al Comunei Poiana Teiului 2018-01-26
8 / 2018 Privind trecerea unei suprafete din domeniul public al Comunei Poiana Teiului si administrarea Consiliului Local in domeniul privat al Comunei Poiana Teiului si administrarea Consiliului Local 2018-01-26
7 / 2018 Privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local aferent anului 2018 pentru persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social conform Legii 416\\2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare 2018-01-26