Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
59 / 2018 Privind aprobarea acordarii unei cantitati de masa lemnoasa necesara limitarii efectelor calamitatilor naturale conform APV-ului 2018-09-28
58 / 2018 Privind aprobare transformare posturi contractuale 2018-09-28
57 / 2018 Privind aprobarea Planului de functii publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Poiana Teiului pentru anul 2018 2018-09-28
56 / 2018 Privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie ASFALTARE SI MODERNIZARE DRUMURI DIN POIANA TEIULUI 2018-09-28
55 / 2018 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei ASFALTARE SI MODERNIZARE DRUMURI DIN POIANA TEIULUI 2018-09-28
54 / 2018 Privind necesitatea, oportunitatea si aprobarea investitiei ASFALTARE SI MODERNIZARE DRUMURI IN COMUNA POIANA TEIULUI, JUDETUL NEAMT 2018-09-28
53 / 2018 Privind rectificarea bugetului 2018-09-28
52 / 2018 Privind constituirea comisiei de licitatie a materialului lemnos, proprietatea UAT POIANA TEIULUI 2018-09-28
51 / 2018 Privind constituirea comisiei de preselectie si stabilire preturi material lemnos, proprietatea UAT POIANA TEIULUI 2018-09-28
50 / 2018 Privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA POIANA TEIULUI, JUDETUL NEAMT 2018-09-28
49 / 2018 Privind alegerea Presedintelui de Sedinta 2018-07-27
48 / 2018 Privind modificarea si actualizarea Anexei 1 2018-07-27
47 / 2018 Privind aprobare masa lemnoasa pentru calamitati\\aparatori la maluri cf APV 2018-07-27
46 / 2018 Privind aprobare masa lemnoasa pentru calamitati\\aparatori la maluri conform cererii 2018-07-27
45 / 2018 Privind aprobarea prelungirii contractelor de concesiune mentionate in anexa nr 1 la prezentul act administrativ prin Act aditional 2018-07-27