Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
16 / 2019 Privind aprobarea strategiei anuale de achizitii publice a comunei Poiana Teiului pentru anul 2019 si a programului anual de achizitii publice a comunei Poiana Teiului pentru anul 2019 2019-01-23
15 / 2019 Privind aprobarea programului anual de achizitii publice-2018 Revizia 4 2019-01-23
14 / 2019 Privind stabilirea unor masuri privind salarizarea personalului, platit din fonduri publice, din organigrama comunei Poiana Teiului, începând cu data de 01.01.2019 2019-01-23
13 / 2019 Privind aprobarea cotei de recoltare material lemnos conform adresei Ocolului Silvic Poiana Teiului 2019-01-23
12 / 2019 Privind modificarea anexei nr.2 la Hcl nr.73/17.10.2018 pentru aprobarea Organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Poiana Teiului 2019-01-23
11 / 2019 Privind aprobarea propunerii de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului comunei Poiana Teiului pentru anul 2018 2019-01-23
10 / 2019 Cu privire la aprobarea actualizarii conponentei Serviciului public local de asistenta sociala infiintat prin Hcl nr 28 din 24.05.2013, respectiv a regulamentului de organizare si functionare al Serviciului Public Local de Asistenta Sociala si a Planului Anual de Actiune privind serviciile sociale pe anul 2019 2019-01-23
9 / 2019 Privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ pentru perioada 2019-2020 2019-01-23
8 / 2019 Privind aprobarea listei obiectelor de inventar propuse pentru casare 2019-01-23
7 / 2019 Privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2019, ce vor fi executate de beneficiarii de ajutor social, conform Legii 416/2001 2019-01-23
6 / 2019 Privind aprobarea raportului de activitate a asistentilor personali in perioada februarie 2018 - decembrie 2018 2019-01-23
5 / 2019 Privind acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Aqua Neamt" 2019-01-23
4 / 2019 Privind stabilirea gradului profesional persoanelor care au fost admise la concursul de ocupare pentru postul contractual de executie, de sofer buldoexcavator/consilier fond funciar respectiv a persoanelor promovate ca muncitor calificat/referent in aparatul de specialitate al primarului comunei Poiana Teiului 2019-01-23
3 / 2019 Privind participarea comunei Poiana Teiului in vederea infiintarii Asociatiei de Dezvoltare intracomunitare avand ca scop general asigurarea conditiilor tehnice pentru alimentarea cu gaze naturale a comunelor din N-E judetului Neamt 2019-01-23
2 / 2019 Privind utilizarea excedentului bugetului local rezultat la încheierea exercitiului bugetar al anului 2018 2019-01-23