Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
64 / 2017 Privind acordarea unei cantitati de masa lemnoasa in vederea refacerii unei punti peste paraul Bolatau, pe raza Satului Poiana Largului, Com. Poiana Teiului 2017-05-24
63 / 2017 Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli 2017-05-24
62 / 2017 Privind achizitionarea unui autoturism 2017-05-24
61 / 2017 Privind alegerea presedintelui de sedinta 2017-05-24
60 / 2017 Privind alegerea presedintelui de sedinta 2017-04-28
59 / 2017 Privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezerva bugetara constituit in bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice pentru refacerea locuintei proprietate personala, afectata de incendiu 2017-04-28
58 / 2017 Privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezerva bugetara constituit in bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice pentru refacerea locuintei proprietate personala, afectata de incendiu 2017-04-28
57 / 2017 Privind modificarea si completarea HCL NR 1\\2017 2017-04-28
56 / 2017 Privind modificarea si completarea HCL NR 57\\2016 privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru CL, servicii publice subordonate acestuia si Primaria Comunei Poiana Teiului 2017-04-28
55 / 2017 Privind necesitatea si oportunitatea proiectului MODERNIZARE DRUMURI FORESTIERE IN COMUNA POIANA TEIULUI, JUDETUL NEAMT 2017-04-28
54 / 2017 Privind aprobarea noului ROF al CL Poiana Teiului 2017-04-28
53 / 2017 Privind propunerea schimbarii destinatiei unor imobile apartinand domeniului public al Comunei Poiana Teiului, din imobile cu destinatia de unitati de invatamant in imobile cu alta destinatie 2017-04-06
52 / 2017 Privind acordarea unui sprijin financiar pentru subunitatea ISU Poiana Teiului 2017-03-31
51 / 2017 Privind aprobarea bugetului de cheltuieli audit intern 2017-03-31
50 / 2017 Privind incheierea unui contract de administrare cu Regia Nationala a Padurilor, Directia Silvica Neamt pentru suprafata de 96,3 ha. 2017-03-31