Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
65 / 2017 Privind trecerea unor imobile din domeniul public al Comunei Poiana Teiului si din administrarea Consiliului Local al Comunei Poiana Teiului, in domeniul public al Judetului Neamt si in administrarea Consiliului Judetean Neamt, in vederea realizarii unui punct de lucru ISU "Petrodava". 2017-06-28
64 / 2017 Privind acordarea unei cantitati de masa lemnoasa in vederea refacerii unei punti peste paraul Bolatau, pe raza Satului Poiana Largului, Com. Poiana Teiului 2017-05-24
63 / 2017 Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli 2017-05-24
62 / 2017 Privind achizitionarea unui autoturism 2017-05-24
61 / 2017 Privind alegerea presedintelui de sedinta 2017-05-24
60 / 2017 Privind alegerea presedintelui de sedinta 2017-04-28
59 / 2017 Privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezerva bugetara constituit in bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice pentru refacerea locuintei proprietate personala, afectata de incendiu 2017-04-28
58 / 2017 Privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezerva bugetara constituit in bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice pentru refacerea locuintei proprietate personala, afectata de incendiu 2017-04-28
57 / 2017 Privind modificarea si completarea HCL NR 1\\2017 2017-04-28
56 / 2017 Privind modificarea si completarea HCL NR 57\\2016 privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru CL, servicii publice subordonate acestuia si Primaria Comunei Poiana Teiului 2017-04-28
55 / 2017 Privind necesitatea si oportunitatea proiectului MODERNIZARE DRUMURI FORESTIERE IN COMUNA POIANA TEIULUI, JUDETUL NEAMT 2017-04-28
54 / 2017 Privind aprobarea noului ROF al CL Poiana Teiului 2017-04-28
53 / 2017 Privind propunerea schimbarii destinatiei unor imobile apartinand domeniului public al Comunei Poiana Teiului, din imobile cu destinatia de unitati de invatamant in imobile cu alta destinatie 2017-04-06
52 / 2017 Privind acordarea unui sprijin financiar pentru subunitatea ISU Poiana Teiului 2017-03-31
51 / 2017 Privind aprobarea bugetului de cheltuieli audit intern 2017-03-31