Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
53 / 2019 Privind aprobarea achizitionarii si instalarea de camere de supraveghere video pe teritoriul comunei Poiana Teiului 2019-05-10
52 / 2019 Privind acordarea unui sprijin financiar, din fondul de asistenta sociala, unei persoane fizice, in vederea continuarii chimioterapiei, tratamentului si investigatiilor medicale 2019-05-10
51 / 2019 Privind acordarea unui sprijin financiar din fondul de asistenta sociala, unei persoane fizice in vederea continuarii chimioterapiei, tratamentului si investigatiilor medicale 2019-05-10
50 / 2019 Privind acordarea unui sprijin financiar din fondul de rezerva in cuantum de 5000 lei 2019-05-10
49 / 2019 Privind aprobarea amenajamentului pastoral al comunei Poiana Teiului pentru parioada 2019-2029 2019-04-12
48 / 2019 Privind achizitionarea unor servicii juridice si cooptarea unui expert tehnic autorizat pentru apararea intereselor comunei Poiana Teiului in fata instantelor de judecata 2019-04-12
47 / 2019 Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Poiana Teiului pe anul 2019 2019-04-12
46 / 2019 Privind aprobarea unui acord de parteneriat intre UAT Poiana Teiului si Administratia Nationala "Apele Romane" prin Administratia Bazinala de Apa Siret, in vederea realizarii proiectului de investitii " Asfaltare si modernizare drumuri din Comuna Poiana Teiului, judetul Neamt" 2019-03-29
45 / 2019 Privind acordarea unui premiu aniversar din fondul de asistenta sociala in cuantum de 1000 lei 2019-03-29
44 / 2019 Privind aprobarea contului de executie al bugetului local pe anul 2018 si contul de executie al activitatilor finantate din venituri proprii 2019-03-29
43 / 2019 Privind aprobarea incheierii unui contract de asistenta juridica la dosarul nr.1082/188/2018 2019-03-29
42 / 2019 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei " Asfaltare drumuri locale in Comuna Poiana Teiului, judetul Neamt" 2019-03-29
41 / 2019 Privind necesitatea, oportunitatea si aprobarea realizarii investitiei " Asfaltare drumuri locale in Comuna Poiana Teiului, judetul Neamt" 2019-03-29
40 / 2019 Privind stabilirea serviciilor publice si a locurilor in care contravenientii vor presta activitati in folosul comuntatii in anul 2019 2019-03-06
39 / 2019 Privind modificarea HCL nr 14 din 2019 2019-03-06