Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
22 / 2017 Privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie MODERNIZARE DC 153 DREPTU-PR DREPTU 2017-02-24
21 / 2017 Privind aprobarea realizarii investitiei MODERNIZARE DC 153 DREPTU-PR.DREPTU 2017-02-24
20 / 2017 Privind alegerea presedintelui de sedinta 2017-01-31
19 / 2017 Privind aprobarea unui studiu de oportunitate pentru evaluarea unui spatiu inchiriat ce apartine domeniului public al comunei 2017-01-31
18 / 2017 Privind aprobarea efectuarii unor studii de oprtunitate pentru evaluarea unor trupuri de islaz concesionate 2017-01-31
17 / 2017 Privind actualizarea PAAR 2017 2017-01-31
16 / 2017 Privind aderarea Comunei Poiana Teiului la ACOR 2017-01-20
15 / 2017 Privind aprobarea volumului de masa lemnoasa ce poate fi recoltata in anul 2017din padurea proprietatea Comunei Poiana Teiului, respectiv valorificarea acesteia prin licitatie publica 2017-01-20
14 / 2017 Privind instrumentarea proiectului MODERNIZARE RETEA DE DRUMURI DE INTERES LOCAL DIN COMUNA POIANA TEIULUI, JUDETUL NEAMT 2017-01-20
13 / 2017 Privind aprobarea documentatiei tehnico economice a proiectului MODERNIZARE RETEA DE DRUMURI DE INTERES LOCAL DIN COMUNA POIANA TEIULUI, JUDETUL NEAMT 2017-01-20
12 / 2017 Privind aprobarea contractarii unui serviciu de audit extern 2017-01-06
11 / 2017 Privind acoperirea deficitului bugetar al bugetului local pe anul 2016 la sectiunea dezvoltare 2017-01-06
10 / 2017 Privind stabilirea si aprobarea unor tarife pt serviciile conexe, serviciul public de canalizare a comunei Poiana Teiului 2017-01-06
9 / 2017 Privind aprobarea vanzarii directe a cantitatii de 45 mc lemn lucru rasinoase din confiscari 2017-01-06
8 / 2017 Privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezerva bugetara constituit in bugetul local pentru sprijinirea minorului Caraze Patriciu Fabian 2017-01-06