Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
49 / 2013 Privind aprobarea modificarilor si completarilor la inventarul bunurilor din domeniul public al Comunai Poiana Teiului 2013-08-30
48 / 2013 Privind rectificarea bugetului local 2013-08-30
47 / 2013 Privind aprobarea valorii de investitie a proiectului MODERNIZARE DRUMURI FORESTIERE COMUNA POIANA TEIULUI JUDETUL NEAMT 2013-08-30
46 / 2013 Privind solicitarea scrisorii de Garantie a avansului din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural 2013-08-30
45 / 2013 Privind alegerea presedintelui de sedinta 2013-08-30
44 / 2013 Privind aporbarea trasnmiterii dreptului de concesiune asupra unei suprafete de teren 2013-07-26
43 / 2013 Privind esalonarea pe o perioada de 3 ani a impozitelor si taxelor locale pentru d-l Luca Laurentiu 2013-07-26
42 / 2013 Privind aprobarea acordarii cu titlu gratuit a unei cantitati de lucru rasinoase pentru parohia BUNA VESTIRE - Poiana Largului 2013-07-26
41 / 2013 Privind aprobarea Organigramei si a Statutului de Functii 2013-07-26
40 / 2013 Privind revocarea Hcl nr.35 2013-07-26
39 / 2013 Privind aprobarea ocuparii temporare si definitive a unor suprafete de teren in vederea executarii lucrarii "Alimentare cu energie electrica sistem centralizat de alimentare cu apa (rezervor) din localitatea Piriul Fagului, Comuna Poiana Teiului, Jud Neamt" 2013-06-28
38 / 2013 Privind modificarea bugetului local al comunei Poiana Teiului pentru anul 2013 2013-06-28
37 / 2013 Privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 4460/09.12.2013 2013-06-28
36 / 2013 Privind aprobarea organizarii SARBATORII ZILEI COMUNEI POIANA TEIULUI-2013 in data de 28.07.2013 2013-06-28
35 / 2013 Privind aprobarea vanzarii directe a cantitatii de 188 mc lemn lucru rasinos catre SC VALESI SRL 2013-06-28