Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
54 / 2013 Privind desemnarea consilierilor locali din cadrul C.L. al comunei Poiana Teiului, care vor face parte din Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale IUSTIN PARVU-Poiana Teiului. 2013-09-27
53 / 2013 Privind modificarea si completarea actului constitutiv si statutului A.D.I. AQUA NEAMT 2013-09-27
52 / 2013 Privind aprobarea valorii de investitie a proiectului "Lucrari de constructii a infrastructurii de prevenire a inundatiilor pe paraiele torentiale Pirvu-sat Poiana Teiului si Faurul-Poiana Largului, precum si pe afluentii acestora; comuna Poiana Teiului, Judetul Neamt" 2013-09-27
51 / 2013 Privind solicitarea scrisorii de garantie a avansului din partea F.G.C.R. 2013-09-27
50 / 2013 Privind aprobarea Acordului de Parteneriat intre Comuna Poiana Teiului si Asociatia Producatorilor Montani- Poiana Teiului 2013-08-30
49 / 2013 Privind aprobarea modificarilor si completarilor la inventarul bunurilor din domeniul public al Comunai Poiana Teiului 2013-08-30
48 / 2013 Privind rectificarea bugetului local 2013-08-30
47 / 2013 Privind aprobarea valorii de investitie a proiectului MODERNIZARE DRUMURI FORESTIERE COMUNA POIANA TEIULUI JUDETUL NEAMT 2013-08-30
46 / 2013 Privind solicitarea scrisorii de Garantie a avansului din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural 2013-08-30
45 / 2013 Privind alegerea presedintelui de sedinta 2013-08-30
44 / 2013 Privind aporbarea trasnmiterii dreptului de concesiune asupra unei suprafete de teren 2013-07-26
43 / 2013 Privind esalonarea pe o perioada de 3 ani a impozitelor si taxelor locale pentru d-l Luca Laurentiu 2013-07-26
42 / 2013 Privind aprobarea acordarii cu titlu gratuit a unei cantitati de lucru rasinoase pentru parohia BUNA VESTIRE - Poiana Largului 2013-07-26
41 / 2013 Privind aprobarea Organigramei si a Statutului de Functii 2013-07-26
40 / 2013 Privind revocarea Hcl nr.35 2013-07-26