Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
62 / 2014 Privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul de investitii Scoala cu sase sali de clasa 2014-12-19
61 / 2014 Privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul de investitii Scoala cu sase sali de clasa 2014-12-19
60 / 2014 Privind aprobarea prelungirii valabilitatii scrisorii de garantie a avansului din partea FGCR 2014-12-19
59 / 2014 Privind modificarea si completarea inventarului public al comunei Poiana Teiului 2014-11-21
58 / 2014 Privind solicitarea de prelungire a valabilitatii scrisorii de garantie a avansului din partea FGCR 2014-11-21
57 / 2014 Privind solicitarea de prelungire a ascrisorii de garantie a avansului din partea FGCR 2014-11-21
56 / 2014 Privind aprobarea nomenclatorului arhivistic 2014-11-21
55 / 2014 Privind scoaterea din functiune si casarii a unor bunuri mijloace fixe 2014-10-24
54 / 2014 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Poiana Teiului 2014-10-24
53 / 2014 Privind alocarea de la bugetul local a sumei de 2000 lei pentru tiparirea unor carti 2014-10-24
52 / 2014 Privind acordarea cu titlu gratuit a unor cantitati lemn lucru pentru constructia unei locuinte afectate de incendiu 2014-10-24
51 / 2014 Privind actualizarea planului de analiza si acoperirea riscurilor pentru anul 2014-2015 2014-10-24
50 / 2014 Privind alegerea presedintelui de sedinta 2014-09-12
49 / 2014 Privind desemnarea consilierilor locali din cadrul CL care vor face parte din CA al Scolii Generale Iustin Parvu din comuna Poiana Teiului 2014-09-12
48 / 2014 Privind modificarea si completarea acordului de parteneriat in vederea realizarii proiectului SMID 2014-09-12