Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
34 / 2013 Privind aprobarea vanzarii unei suprafete de terendin domeniul privat 2013-06-28
33 / 2013 Privind acordarea unui mandat special pt aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECONEAMT 2013-06-28
32 / 2013 Privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Consiliul Judetean Neamt, Orasul Bicaz si comunele: Negresti, Bicazu Ardelean, Borca, Poiana Teiului, Dobreni, Grinties, Bicaz Chei, Damuc, Farcasa, Hangu, Pingarati, Pipirig, Tarcau si Tasca in vederea elaborarii si implementarii proiectului "Sistem informatic integratpentru gestionarea activitatii si serviciilor de administratie publica la nivelul regiunii Vest din Judetul Neamt". 2013-05-24
31 / 2013 Privind aprobarea organizarii "Sarbatorii Zilei Comunei Poiana Teiului-2013" in data de 23.06.2013. 2013-05-24
30 / 2013 Privind acordarea cu titlu gratuit a unor cantitati de lemn lucru, esenta rasinoase pentru sprijirea unor parohii de pe raza comunei Poiana Teiului in vederea realizarii unor constructii de stricta necesitate 2013-05-24
29 / 2013 Privind trecerea unor terenuri din domeniul public in domeniul privat al Comunei Poiana Teiului si administrarea Consiliului Local 2013-05-24
28 / 2013 Privind infiintarea Serviciului Public Local de Asistenta Sociala 2013-05-24
27 / 2013 Privind actualizarea P.A.A.R. la nivelul Comunei Poiana Teiului, pentru anul 2013 2013-05-24
26 / 2013 Privind aprobarea presedintelui de sedinta 2013-05-24
25 / 2013 Privind aprobarea bugetului general al comunei poiana Teiului, Judetul Neamt 2013-04-05
24 / 2013 Privind aprobarea modificarii prin act aditional a art. 4.1 din contractul de concesiune nr 459/03.05.2012 2013-04-05
23 / 2013 Privind aprobarea ocuparii temporare si definitive a unor suprafete de teren in vederea executarii lucrarii "Alimentare cu energie electrica statie de epurare din localitatea Piriul Fagului, Com Poiana Teiului, Jud Neamt 2013-04-05
22 / 2013 Privind modificarea si completarea actului constitutiv si statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara AQUA NEAMT 2013-04-05
21 / 2013 Privind acordarea cu titlu gratuit a unor cantitati de lemn lucru, esenta rasinoase pentru refacerea gospodariilor a unor cetateni din Comuna Poiana Teiului 2013-04-05
20 / 2013 Privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local aferent anului 2013 pentru personele apte de munca beneficiare de ajutor social conform Legii nr 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificari si completari ulterioare 2013-04-05