Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
7 / 2014 Privind aprobarea bugetului integrat de venituri si cheltuieli al comunei Poiana Teiului pe anul 2014 2014-01-31
6 / 2014 Privind modificarea si completarea actului constitutiv si statutului ADI Aqua Neamt 2014-01-31
5 / 2014 Privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local aferent anului 2014 2014-01-31
4 / 2014 Privind aprobarea mentinerii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din raza teritoriala a Comunei Poiana Teiului pentru anul scolar 2014-2015 2014-01-31
3 / 2014 Privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de retele de comunicatii electronice pe proprietatea publica si privata a Comunei Poiana Teiului 2014-01-31
2 / 2014 Privind aprobarea carnetului de documente de mobilizare si a Programului de aprovizionare a populatiei cu produse rationalizate a comunai Poiana Teiului 2014-01-31
1 / 2014 Privind corectare PUG, stabilire limite exacte ale intravilanului in UTR I- Poiana Largului-zona Livezi 2014-01-31
75 / 2013 Privind acordarea cu titlu gratuit a cantitatii de 25 m.c. lemn lucru, esenta rasinoase pentru realizarea unei constructii pastorale pe islazul Hasca-Petru Voda 2013-12-20
74 / 2013 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 2013-12-20
73 / 2013 Privind stabilirea taxelor si impozitelor locale datorate de persoanele fizice si juridice 2013-12-20
72 / 2013 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 2013-11-29
71 / 2013 Privind acordarea cu titlu gratuit a unor cantitati lemn lucru, esenta rasinoase pentru refacerea unui pod de acces, la doua gospodarii din satul Petru Voda si refacerea unei gospodarii afectata de incendiu, din satul Savinesti 2013-11-29
70 / 2013 Privind desemnarea agentului de inundatii la nivelul UAT. 2013-11-29
69 / 2013 Privind aprobarea ocuparii definitive si temporare a suprafetei de 460,5 m.p. teren din domeniul public al Comunei Poiana Teiului si administrarea consiliului local, pentru executia lucrarilor "Alimentarea cu energie electrica statie telefonie mobila GSM BA 0436BB Loc Poiana Largului, Com Poiana Teiului, Jud Neamt" 2013-11-29
67 / 2013 Privind actualizarea componentei Consiliului Comunitar Consultativ privind protectia drepturilor copilului si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a acestuia (anexele aferente) 2013-11-29