Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
23 / 2014 Privind validarea mandatului consilierului local Chirila Ioan 2014-05-16
22 / 2014 Prin care se ia act de demisia consilierului local Chirila Ciprian Silviu 2014-05-16
21 / 2014 Privind concesionare prin licitatie publica a unor trupuri de pasuni comunale 2014-03-28
20 / 2014 Privind abrogarea HCL 10 pt modificarea HCL nr 15 din 2011 2014-03-28
19 / 2014 Privind aprobarea vanzarii unor suprafete din domeniul privat al comunei 2014-03-28
18 / 2014 Privind trecere unor terenuri din domeniul public in domeniul privat 2014-03-28
17 / 2014 Privind concesionare unor suprafete de teren 2014-03-28
16 / 2014 Privind acrdare cu titlu gratuit masa lemnoasa 2014-03-28
15 / 2014 Rectificare buget 2014-03-28
14 / 2014 Privind acordarea mandatului special pentru reprezentarea Comunei Poiana Teiului in AGA a ADI Aqua Neamt 2014-02-28
13 / 2014 Privind aprobarea dezmembrarii unor suprafete de teren din domeniul public al comunei Poiana Teiului 2014-02-28
12 / 2014 Privind aprbarea vanzarii unei suprafete de teren din domeniul privat al Comunei Poiana Teiului 2014-02-28
11 / 2014 Privind trecerea unui teren din domeniul public al com. Poiana Teiului si administrarea Consiliului Local in domeniul privat al com. Poiana Teiului si administrarea Consiliului Local 2014-02-28
10 / 2014 Privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr 1336 din 4.07.1997 incheiat cu SC GEMACRIS SRL Poiana Teiului 2014-02-28
9 / 2014 Privind constituirea comisiei speciale de analiza si verificare a contractelor de concesiune teren pasune nr 461 din 3.05.2012 si 462 din 3.05.2012 2014-02-28