Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
9 / 2018 Privind darea in folosinta gratuita catre DELGAZ-GRID S.A. unei suprafete de 1 mp teren apartinand domeniului public al Comunei Poiana Teiului 2018-01-26
8 / 2018 Privind trecerea unei suprafete din domeniul public al Comunei Poiana Teiului si administrarea Consiliului Local in domeniul privat al Comunei Poiana Teiului si administrarea Consiliului Local 2018-01-26
7 / 2018 Privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local aferent anului 2018 pentru persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social conform Legii 416\\2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare 2018-01-26
6 / 2018 Privind scoaterea la licitatie publica a suprafetei de pasune situata in punctul Malustet 2018-01-26
5 / 2018 Privind scoaterea la licitatie publica a suprafetei de pasune situata in punctul Varfu Mare Coroiu 2018-01-26
4 / 2018 Privind aprobarea unui studiu de oportunitate pentru evaluarea suprafetei de pasune situata in punctul Malustet 2018-01-26
3 / 2018 Privind aprobarea unui studiu de oportunitate pentru evaluarea suprafetei de pasune situata in punctul Varfu Mare Coroiu 2018-01-26
2 / 2018 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei MODERNIZARE DRUMURI SATESTI IN COMUNA POIANA TEIULUI, JUDETUL NEAMT 2018-01-26
1 / 2018 Privind necesitatea, oportunitatea si aprobarea realizarii investitiei MODERNIZARE DRUMURI SATESTI IN COMUNA POIANA TEIULUI, JUDETUL NEAMT 2018-01-26
102 / 2017 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a comunei Poiana Teiului, pe anul 2017 2017-12-05
101 / 2017 Privind achizitionarea unor servicii juridice pentru apararea intereselor comunei Poiana Teiului precum si a autoritatilor publice locale din comuna Poiana Teiului in justitie 2017-12-05
100 / 2017 Privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a proiectului INFIINTARE SI DOTARE A 4 SPATII DE RECREERE DE TIP LOC DE JOACA DIN COMUNA POIANA TEIULUI, JUDETUL NEAMT, PE TERITORIUL MICROREGIUNII GAL CEAHLAU 2017-12-05
99 / 2017 Privind alocarea unor sume de bani din fondul de rezerva bugetara constituit in bugetul local, pentru sprijirea unei persoane fizice pentru refacerea gardului distrus in urma lucrarilor de aductiune a apei in satul Petru Voda 2017-12-05
98 / 2017 Privind stabilirea taxelor speciale datorate de persoanele fizice si juridice din Comuna Poiana Teiului in anul 2018 2017-12-05
97 / 2017 Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018 2017-12-05