Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
80 / 2017 Privind aprobarea realizarii investitiei: "Modernizare drumuri de interes local in Comuna Poiana Teiului, Judetul Neamt" 2017-08-30
79 / 2017 Privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie: "Modernizare drumuri de interes local in Comuna Poiana Teiului, Judetul Neamt" 2017-08-30
78 / 2017 Privind alegerea presedintelui de sedinta 2017-08-14
77 / 2017 Privind stabilirea locatiei pentru amenajarea unui spatiu de joaca pentru copii, fonduri primite prin GAL Ceahlau 2017-08-14
76 / 2017 Privind solicitarea scrisorii de garantie a avansului din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural 2017-08-14
75 / 2017 Privind aprobarea valorii de investitie a proiectului "Renovarea, modernizarea si dotarea camin cultural in satul Galu, comuna Poiana Teiului, judetul Neamt" 2017-08-14
74 / 2017 Privind modificarea si completarea actului constitutiv si statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUA Neamt" 2017-08-10
73 / 2017 Privind modificarea si completarea actului constitutiv si statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUA Neamt" 2017-08-10
72 / 2017 Privind acordarea unui sprijin financiar Parohiilor din Comuna Poiana Teiului 2017-06-28
71 / 2017 Privind insusirea raportului de control nr.3407/28.04.2017 si Decizia nr 15/07.06.2017 emise de Curtea de Conturi a Romaniei in urma controlului legalitatii contractarii sau garantarii, precum si a utilizarii si rambursarii finantarilor rambursabile la nivelul Unitatii Administrativ Teritoriale Comuna Poiana Teiului pentru perioada 2015-2016 2017-06-28
70 / 2017 Privind stabilirea unor normative proprii de cheltuieli a autoturismului marca Dacia Duster ce face parte din parcul auto Primariei Comunei Poiana Teiului 2017-06-28
69 / 2017 Privind acordarea unui ajutor in vederea refacerii Trecerii peste paraul Bosanceni, de pe raza satului Dreptu, Comuna Poiana-Teiului 2017-06-28
68 / 2017 Cu privire la actualizarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Comunei Poiana Teiului, Judetul Neamt 2017-06-28
67 / 2017 Privind aprobarea rectificarii bugetului pe anul 2017 2017-06-28
66 / 2017 Privind trecerea unor imobile din domeniul public al Comunei Poiana Teiului si din administrarea Consiliului Local al Comunei Poiana Teiului, in domeniul public al Judetului Neamt si in administrarea Consiliului Judetean Neamt, in vederea realizarii unui proiect de interes public judetean 2017-06-28