Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
49 / 2017 Privind modificarea si completarea Actului constitutiv al Statului Asociatiei Intracomunitare AQUA NEAMT 2017-03-31
48 / 2017 Privind aprobarea raportului de evaluare ISLAZ CIUNGAT si ISLAZ GRAOAPA POPII, scoaterea la licitatie a acestor islazuri 2017-03-31
47 / 2017 Privind reparatia pasarelei pietonale Savinesti 2017-03-31
46 / 2017 Privind organizarea Comisiei de specialitate avand drept obiectiv controlul partizilor din terenurile de vegetatie forestiera proprietatea publica a UAT Poiana Teiului 2017-03-31
45 / 2017 Privind modificarea componentei Comisiei pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive 2017-03-31
44 / 2017 privind scoaterea la licitatie publica de masa lemnoasa conform APV-urilor 2017-03-31
43 / 2017 Privind aprobarea Planului anual de ocupare a functiilor publice pentru anul 2017 2017-03-31
42 / 2017 Privind aprobarea contului anual de executie a bugetului local pe anul 2016 2017-03-31
41 / 2017 Privind renuntarea la cele doua camere de supraveghere video amplasate in sala de sedinte a Consiliului Local al Comunei Poiana Teiului 2017-03-31
39 / 2017 Privind corectarea limitelor proprietatilor corpului de proprietate constand in pasune situata in punctul ISLAZ MALUSTET fara modificarea suprafetei acesteia. 2017-03-31
38 / 2017 Privind implementarea proiectului MODERNIZARE, RENOVARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL PETRU VODA 2017-03-31
37 / 2017 Privind aprobarea bugetului pe venituri si cheltuieli al anului 2017 2017-03-31
36 / 2017 Privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a proiectului MODERNIZAREA, RENOVAREA SI DOTAREA CAMINULUI CULTURAL PETRU VODA 2017-03-31
35 / 2017 Privind aprobarea acordului de principiu pentru transmiterea in folosita gratuita catre Consiliul Judetean Neamt a cladirilor (scoala cu anexe si terenul aferent acestora), pe durata de realizare a investitiei CENTRU MULTIFUNCTIONAL DE SANATATE POIANA TEIULUI. 2017-03-14
34 / 2017 Privind aprobarea programului de masuri pentru igienizarea comunei si a cursurilor de apa 2017-03-14