Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
92 / 2020 Privind costituirea comisiei de preselectie si stabilire a pretului materialului lemnos, proprietatea UAT Poiana Teiului 2020-11-11
91 / 2020 Privind aprobarea cuantumului unei burse aferente anului scolar 2020-2021, pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat 2020-11-11
90 / 2020 Privind aprobarea finantarii de la bugetul local al Comunei Poiana Teiului, a achizitionarii de echipamente informatice-tablete- pentru elevii scolilor de pe raza UAT Poiana Teiului care provin din medii dezavantajate 2020-11-11
89 / 2020 Privind stabilirea presedintelui de sedinta pentru sedinta de indata din data de 11.11.2020 2020-11-11
88 / 2020 Privind stabilirea presedintelui de sedinta pentru sedinta extraordinara din data de 6.11.2020 si care va semna si actele administrative adoptate in sedinta de indata din 30.10.2020 2020-11-06
87 / 2020 Privind aprobarea volumului de masa lemnoasa propus pentru valorificare si recoltare in anul 2021 din fondul forestier proprietatea UAT Poiana Teiului 2020-11-06
86 / 2020 Privind necesitatea, oportunitatea si aprobarea realizarii investitiei LUCRARI DE REPARATII CAPITALE SEDIU PRIMARIE COMUNA POIANA TEIULUI 2020-11-06
85 / 2020 Privind achizitionarea, montarea si demontarea de ornamente si decoratiuni stradale, precum si reparatia celor existente 2020-11-06
84 / 2020 Privind aprobarea utilizarii sumei de 5000 lei de la bugetul local pe anul 2020 pentru cadouri de craciun 2020-11-06
83 / 2020 Privind alocarea unei sume de bani din fondul de asistenta sociala constituit in bugetul local pentru sprijinirea dlui Alexandru Constantin care a suferit un accident de munca 2020-11-06
82 / 2020 Privind alocarea unei sume de bani din fondul de asistenta sociala constituit in bugetul local pentru sprijinirea dnei Cretu Marinela 2020-11-06
81 / 2020 Privind transmiterea dreptului de concesiuneasupra terenului in suprafata de 478 mp si incheierea contractului de concesiune 2020-11-06
80 / 2020 Privind aprobarea actului aditional nr 3 la ctrl de concesiune nr 219 din 2010 2020-11-06
79 / 2020 Privind rectificarea bugetului localpe anul 2020 la data de 6.11.2020 2020-11-06
78 / 2020 Privind aporbarea PAAP 2020 actualizat 2020-11-06