Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
57 / 2017 Privind modificarea si completarea HCL NR 1\\2017 2017-04-28
56 / 2017 Privind modificarea si completarea HCL NR 57\\2016 privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru CL, servicii publice subordonate acestuia si Primaria Comunei Poiana Teiului 2017-04-28
55 / 2017 Privind necesitatea si oportunitatea proiectului MODERNIZARE DRUMURI FORESTIERE IN COMUNA POIANA TEIULUI, JUDETUL NEAMT 2017-04-28
54 / 2017 Privind aprobarea noului ROF al CL Poiana Teiului 2017-04-28
53 / 2017 Privind propunerea schimbarii destinatiei unor imobile apartinand domeniului public al Comunei Poiana Teiului, din imobile cu destinatia de unitati de invatamant in imobile cu alta destinatie 2017-04-06
52 / 2017 Privind acordarea unui sprijin financiar pentru subunitatea ISU Poiana Teiului 2017-03-31
51 / 2017 Privind aprobarea bugetului de cheltuieli audit intern 2017-03-31
50 / 2017 Privind incheierea unui contract de administrare cu Regia Nationala a Padurilor, Directia Silvica Neamt pentru suprafata de 96,3 ha. 2017-03-31
49 / 2017 Privind modificarea si completarea Actului constitutiv al Statului Asociatiei Intracomunitare AQUA NEAMT 2017-03-31
48 / 2017 Privind aprobarea raportului de evaluare ISLAZ CIUNGAT si ISLAZ GRAOAPA POPII, scoaterea la licitatie a acestor islazuri 2017-03-31
47 / 2017 Privind reparatia pasarelei pietonale Savinesti 2017-03-31
46 / 2017 Privind organizarea Comisiei de specialitate avand drept obiectiv controlul partizilor din terenurile de vegetatie forestiera proprietatea publica a UAT Poiana Teiului 2017-03-31
45 / 2017 Privind modificarea componentei Comisiei pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive 2017-03-31
44 / 2017 privind scoaterea la licitatie publica de masa lemnoasa conform APV-urilor 2017-03-31
43 / 2017 Privind aprobarea Planului anual de ocupare a functiilor publice pentru anul 2017 2017-03-31