Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
37 / 2017 Privind aprobarea bugetului pe venituri si cheltuieli al anului 2017 2017-03-31
36 / 2017 Privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a proiectului MODERNIZAREA, RENOVAREA SI DOTAREA CAMINULUI CULTURAL PETRU VODA 2017-03-31
35 / 2017 Privind aprobarea acordului de principiu pentru transmiterea in folosita gratuita catre Consiliul Judetean Neamt a cladirilor (scoala cu anexe si terenul aferent acestora), pe durata de realizare a investitiei CENTRU MULTIFUNCTIONAL DE SANATATE POIANA TEIULUI. 2017-03-14
34 / 2017 Privind aprobarea programului de masuri pentru igienizarea comunei si a cursurilor de apa 2017-03-14
31 / 2017 Privind reanalizarea chiriei pentru unele spatii inchiriate ce apartin domeniului public al comunei care sunt incadrate ca locuite de interventie 2017-02-24
33 / 2017 Privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie REABILITARE MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL POIANA LARGULUI 2017-02-24
32 / 2017 Pentru aprobarea implementarii proiectului REABILITARE MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL POIANA LARGULUI 2017-02-24
30 / 2017 Privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL 2017-02-24
29 / 2017 Privind aprobarea realizarii investitiei MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL 2017-02-24
28 / 2017 Privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public 2017-02-24
27 / 2017 Pentru aderarea la Acordul de cooperare pentru organizarea si exercitarea functiei de audit public intern nr 1431 din 15.12.2016 2017-02-24
26 / 2017 Privind modificarea si completarea HCL nr 4 din 2017 cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2017 2017-02-24
25 / 2017 Privind modificarea HCL nr 3 din 2017 cu privirea la stabilirea taxelor speciale datorate de persoanele fizice si juridice din Comuna Poiana Teiului in anul 2017 2017-02-24
24 / 2017 Privind aprobarea incetarii dreptului de administrare asupra platformelor de colectare a deseurilor proprietatea Judetului Neamt in cadrul proiectului de interes comun SMIDN 2017-02-24
23 / 2017 Privind desemnarea reprezentantului legal in AGA ADI ECO NEAMT, ADI AQUA NEAMT in relatia cu ACOR 2017-02-24