Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
25 / 2019 Privind actualizarea PAAR 2019-02-22
24 / 2019 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati 2019-02-22
23 / 2019 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati 2019-02-22
22 / 2019 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati 2019-02-22
21 / 2019 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati 2019-02-22
20 / 2019 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati 2019-02-22
19 / 2019 Privind revocarea Hcl nr.17 din 23.01.2019 2019-01-31
18 / 2019 Privind amendamentul la propunerea primarului de modificare a Hcl nr.4 din 23.01.2019 2019-01-31
17 / 2019 Privind casarea Partizii nr.9250 de catre Primaria Poiana Teiului, material lemnos, neadjudecat la licitatie 2019-01-23
16 / 2019 Privind aprobarea strategiei anuale de achizitii publice a comunei Poiana Teiului pentru anul 2019 si a programului anual de achizitii publice a comunei Poiana Teiului pentru anul 2019 2019-01-23
15 / 2019 Privind aprobarea programului anual de achizitii publice-2018 Revizia 4 2019-01-23
14 / 2019 Privind stabilirea unor masuri privind salarizarea personalului, platit din fonduri publice, din organigrama comunei Poiana Teiului, începând cu data de 01.01.2019 2019-01-23
13 / 2019 Privind aprobarea cotei de recoltare material lemnos conform adresei Ocolului Silvic Poiana Teiului 2019-01-23
12 / 2019 Privind modificarea anexei nr.2 la Hcl nr.73/17.10.2018 pentru aprobarea Organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Poiana Teiului 2019-01-23
11 / 2019 Privind aprobarea propunerii de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului comunei Poiana Teiului pentru anul 2018 2019-01-23