Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
34 / 2018 Privind darea in folosinta gratuita catre Delgaz-Grid S.A. a unei suprafete de 6 mp teren apartinand domeniului public al Comunei Poiana Teiului 2018-06-29
33 / 2018 Privind trecerea unei suprafete de teren de 6 mp din domeniul public in domeniul privat al Comunei Poiana Teiului 2018-06-29
32 / 2018 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici construirii puntii pietonale peste Paraul Bolatau in Satul Petru Voda 2018-06-29
31 / 2018 Privind necesitatea si oportunitatea construirii unei punti pietonale peste Paraul Bolatau in Satul Petru Voda 2018-06-29
30 / 2018 Privind aprobarea achizitiei unor servicii juridice 2018-06-29
29 / 2018 Privind aprobarea P.A.A.P. 2018 2018-06-29
28 / 2018 Privind aprobarea extinderii intravilanului Comunei Poiana Teiului conform planului topografic anexat 2018-06-29
27 / 2018 Privind aprobarea R.O.F. al Serviciului Public Local de Asistenta Sociala si al Planului Anual de Actiune privind serviciile sociale pe anul 2018 2018-06-29
26 / 2018 Privind actualizarea P.A.A.R. la nivelul comunei pentru anul 2018 2018-06-29
25 / 2018 Privind aprobarea programului de masuri pentru igienizarea comunei si a cursurilor de apa din Comuna Poiana Teiului 2018-06-29
24 / 2018 Privind acordarea unui sprijin financiar parohiilor Comunei Poiana Teiului 2018-06-29
23 / 2018 Privind actualizarea inventarului bunurilor domeniului public 2018-06-29
22 / 2018 Privind oportunitatea incheierii unui nou contract de paza, administrare si servicii silvice, pentru fondul forestier proprietate publica ori privata a Comunei Poiana Teiului 2018-05-25
21 / 2018 Privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual in conformitate cu prevederile Legii nr. 153 din 2017 2018-05-25
20 / 2018 Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli 2018-05-25