Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
46 / 2019 Privind aprobarea unui acord de parteneriat intre UAT Poiana Teiului si Administratia Nationala "Apele Romane" prin Administratia Bazinala de Apa Siret, in vederea realizarii proiectului de investitii " Asfaltare si modernizare drumuri din Comuna Poiana Teiului, judetul Neamt" 2019-03-29
45 / 2019 Privind acordarea unui premiu aniversar din fondul de asistenta sociala in cuantum de 1000 lei 2019-03-29
44 / 2019 Privind aprobarea contului de executie al bugetului local pe anul 2018 si contul de executie al activitatilor finantate din venituri proprii 2019-03-29
43 / 2019 Privind aprobarea incheierii unui contract de asistenta juridica la dosarul nr.1082/188/2018 2019-03-29
42 / 2019 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei " Asfaltare drumuri locale in Comuna Poiana Teiului, judetul Neamt" 2019-03-29
41 / 2019 Privind necesitatea, oportunitatea si aprobarea realizarii investitiei " Asfaltare drumuri locale in Comuna Poiana Teiului, judetul Neamt" 2019-03-29
40 / 2019 Privind stabilirea serviciilor publice si a locurilor in care contravenientii vor presta activitati in folosul comuntatii in anul 2019 2019-03-06
39 / 2019 Privind modificarea HCL nr 14 din 2019 2019-03-06
38 / 2019 Privind scoaterea la licitatie publica a materialului lemnos cf. APV-ului nr 9446 2019-03-06
37 / 2019 Privind acordarea unui sprijin financiar 2019-03-06
36 / 2019 Privind acordarea unui sprijin financiar 2019-03-06
35 / 2019 Privind alegerea presedintelui de sedinta 2019-02-22
34 / 2019 Privind modificarea anexelor din HCL 89 din 2018 2019-02-22
33 / 2019 Privind aprobarea scoaterii la licitatie publica a doua spatii din imobilul After School 2019-02-22
32 / 2019 Privind utilizarea materialului lemnos neadjudecat la licitatiile publice 2019-02-22