Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
107 / 2020 Privind aprobarea unui nou acord de parteneriat intre UAT Poiana Teiului si ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE prin ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SIRET, in vederea realizarii proiectului de investitii LUCRARI IN PRIMA URGENTA PENTRU REFACEREA UNOR LUCRARI, URMARE A CALAMITATILOR NATURALE DIN COMUNA POIANA TEIULUI, JUDETUL NEAMT 2020-12-18
106 / 2020 Privind revocarea HCL nr 71 din 2020 2020-12-18
105 / 2020 Privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local aferen anului 2021 ce vor fi executate de catre beneficiarii de ajutor social, cf Legii 416 din 2001 2020-12-18
104 / 2020 Privind stabilirea serviciilor publice si a locurilor in care contravenientii vor presta activitati in folosul comunitatii 2020-12-18
103 / 2020 Privind stabilirea consumului lunar pentru autoturisme si utilaje ce deservesc Primaria Poiana Teiului 2020-12-18
102 / 2020 Privind stabilirea taxelor locale; speciale si impozitelor locale pentru anul 2021 2020-12-14
101 / 2020 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 in data de 14.12.2020 2020-12-14
100 / 2020 Privind alegerea presedintelui de sedinta pentru sedinta din 14.12.2020 2020-12-14
99 / 2020 Privind alegerea presedintelui de sedinta pentru sedinta din 14.12.2020 2020-12-14
98 / 2020 Privind acordarea cu titlu gratuit a unei cantitati de 8 mc masa lemnoasa, in vederea refacerii unui podet in satul Galu, Comuna Poiana Teiului 2020-11-13
97 / 2020 Privind aprobarea PAAP actualizat rev 2, pentru anul 2020 2020-11-13
96 / 2020 Privind modificarea si completarea HCL nr 13 din 2020 2020-11-13
95 / 2020 De abrogare a HCL nr 80 din 2020 2020-11-13
94 / 2020 Privind scoaterea la licitatie publica de masa lemnoasa cf APV 9446, 9475, 9486, 9487 2020-11-13
93 / 2020 Privind stabilirea presedintelui de sedinta pentru sedinta de indata din data de 13.11.2020 2020-11-13