Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
53 / 2017 Privind propunerea schimbarii destinatiei unor imobile apartinand domeniului public al Comunei Poiana Teiului, din imobile cu destinatia de unitati de invatamant in imobile cu alta destinatie 2017-04-06
52 / 2017 Privind acordarea unui sprijin financiar pentru subunitatea ISU Poiana Teiului 2017-03-31
51 / 2017 Privind aprobarea bugetului de cheltuieli audit intern 2017-03-31
50 / 2017 Privind incheierea unui contract de administrare cu Regia Nationala a Padurilor, Directia Silvica Neamt pentru suprafata de 96,3 ha. 2017-03-31
49 / 2017 Privind modificarea si completarea Actului constitutiv al Statului Asociatiei Intracomunitare AQUA NEAMT 2017-03-31
48 / 2017 Privind aprobarea raportului de evaluare ISLAZ CIUNGAT si ISLAZ GRAOAPA POPII, scoaterea la licitatie a acestor islazuri 2017-03-31
47 / 2017 Privind reparatia pasarelei pietonale Savinesti 2017-03-31
46 / 2017 Privind organizarea Comisiei de specialitate avand drept obiectiv controlul partizilor din terenurile de vegetatie forestiera proprietatea publica a UAT Poiana Teiului 2017-03-31
45 / 2017 Privind modificarea componentei Comisiei pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive 2017-03-31
44 / 2017 privind scoaterea la licitatie publica de masa lemnoasa conform APV-urilor 2017-03-31
43 / 2017 Privind aprobarea Planului anual de ocupare a functiilor publice pentru anul 2017 2017-03-31
42 / 2017 Privind aprobarea contului anual de executie a bugetului local pe anul 2016 2017-03-31
41 / 2017 Privind renuntarea la cele doua camere de supraveghere video amplasate in sala de sedinte a Consiliului Local al Comunei Poiana Teiului 2017-03-31
39 / 2017 Privind corectarea limitelor proprietatilor corpului de proprietate constand in pasune situata in punctul ISLAZ MALUSTET fara modificarea suprafetei acesteia. 2017-03-31
38 / 2017 Privind implementarea proiectului MODERNIZARE, RENOVARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL PETRU VODA 2017-03-31