Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
22 / 2018 Privind oportunitatea incheierii unui nou contract de paza, administrare si servicii silvice, pentru fondul forestier proprietate publica ori privata a Comunei Poiana Teiului 2018-05-25
21 / 2018 Privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual in conformitate cu prevederile Legii nr. 153 din 2017 2018-05-25
20 / 2018 Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli 2018-05-25
104 / 2017 Privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din raza teritoriala a Comunei Poiana Teiului, pentru anul scolar 2018-2019 2017-12-28
103 / 2017 Privind rezilierea unui contract de concesiune 2017-12-28
19 / 2018 Privind modificarea si completarea actului constitutiv si statutului Asociatiei de Dezvolatre Intercomunitara "AQUA NEAMT" 2018-02-23
18 / 2018 Privind aprobarea Raportului de activitate a asistentilor personali in perioada mai 2017-ianuarie 2018 2018-02-23
17 / 2018 Privind aprobarea Protocolului de colaborare intre Primaria Poiana Teiului si Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Neamt 2018-02-23
16 / 2018 Privind aprobarea reinoirii Conventiei de Colaborare intre comuna Poiana Teiului si Fundatia "Iustin Pirvu"- cu sediul in Petru Voda, comuna Poiana Teiului 2018-02-23
15 / 2018 Privind modificarea si completarea H.C.L.nr.97/05.12.2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018 2018-02-23
14 / 2018 Privind aprobarea strategiei anuale de achizitii publice a comunei Poiana Teiului pentru anul 2018 si a programului anual de achizitii publice a comunei Poiana Teiului pentru anul 2018 2018-02-23
13 / 2018 Privind aprobarea acoperirii din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare aferent anului 2017 2018-02-23
12 / 2018 Privind utilizarea excedentului bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului 2017 2018-02-23
11 / 2018 Privind alegerea Presedintelui de Sedinta 2018-02-23
10 / 2018 Privind stabilirea serviciilor publice si in locul in care contravenientii vor presta activitati in folosul comunatatii 2018 2018-01-26