Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
89 / 2018 Privind stabilirea impozitelor, taxelor locale si taxelor speciale pentru anul 2019 2018-11-29
88 / 2018 Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul INFIINTARE SI DOTARE 4 SPATII DE RECREERE DE TIP LOC DE JOACADIN COMUNA POIANA TEIULUI 2018-11-29
87 / 2018 Prind alegerea presedintelui de sedinta pentru sedinta de indata din data de 6.12.2018 2018-11-29
86 / 2018 Privind alegerea presedintelui de sedinta 2018-11-29
85 / 2018 Privind aprobarea organizarii unui concurs pentru postul contractual consilier fond funciar si protectia mediului 2018-11-29
84 / 2018 Privind acordarea unui ajutor financiar 2018-11-29
83 / 2018 Privind aprobarea organizarii concursului pentru ocuparea postului contractual de sofer buldoexcavator 2018-11-29
82 / 2018 Privind rectificarea bugetului local 2018-11-29
81 / 2018 Privind prelungirea valabilitatii PUG 2018-11-29
80 / 2018 Privind scoaterea la licitatie publica a materialului lemnos cf APV Nr 9439, 9370 2018-11-29
79 / 2018 Privind aprobarea scoaterii la licitatie publica a materialului lemnos conform APV-ului nr 9436 2018-11-13
78 / 2018 Privind aprobarea extinderii retelei electrice 2018-11-13
77 / 2018 Privind rectificarea bugetului local 2018-11-13
76 / 2018 Privind revocarea Hcl nr 22 din 25 mai 2018 privind oportunitatea incheierii unui nou contract de paza, administrare si servicii silvice, pentru fondul forestier proprietate publica ori privata a Comunei Poiana Teiului 2018-10-26
75 / 2018 Privind scoaterea la licitatie publica a partizilor de material lemnos potrivit APV-urilor si stabilirea preturilor conform procesului verbal al comisiei de preselectie si stabilire preturi material lemnos, proprietatea UAT Poiana Teiului si aprobarea caietului de sarcini 2018-10-26