Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
79 / 2018 Privind aprobarea scoaterii la licitatie publica a materialului lemnos conform APV-ului nr 9436 2018-11-13
78 / 2018 Privind aprobarea extinderii retelei electrice 2018-11-13
77 / 2018 Privind rectificarea bugetului local 2018-11-13
76 / 2018 Privind revocarea Hcl nr 22 din 25 mai 2018 privind oportunitatea incheierii unui nou contract de paza, administrare si servicii silvice, pentru fondul forestier proprietate publica ori privata a Comunei Poiana Teiului 2018-10-26
75 / 2018 Privind scoaterea la licitatie publica a partizilor de material lemnos potrivit APV-urilor si stabilirea preturilor conform procesului verbal al comisiei de preselectie si stabilire preturi material lemnos, proprietatea UAT Poiana Teiului si aprobarea caietului de sarcini 2018-10-26
74 / 2018 Privind rectificare buget invatamant 2018-10-26
73 / 2018 Privind aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Poiana Teiului, Judetul Neamt 2018-10-17
72 / 2018 Privind aprobarea acordarii unei cantitati de masa lemnoasa necesara limitarii efectelor calamitatilor naturale conform APV-ului 2018-10-17
71 / 2018 Privind restituirea cantitatii de 12mc lemn lucru doamnei Crudu Ioana 2018-10-17
70 / 2018 Privind scoaterea la licitatie a masei lemnoase neadjudecate la licitatia din 17.10.2018 ora 9.00 din proprietatea UAT POIANA TEIULUI si stabilirea preturilor conform PV al comisiei 2018-10-17
62 / 2018 Privind stabilirea traseelor microbuzelor scolare pentru transportul elevilor in anul scolar 2018-2019 2018-09-28
61 / 2018 Privind aprobarea PAAP revizia a 3-a 2018-09-28
69 / 2018 Privind scoaterea la licitatie a masei lemnoase din proprietatea UAT POIANA TEIULUI, stabilire preturi material lemnos, aprobarea caietului de sarcini si a modelului de contract 2018-09-28
68 / 2018 Privind desemnarea consilierilor locali care vor face parte de C.A. al Scolii Gimnaziale Iustin Pirvu 2018-09-28
67 / 2018 Privind acordarea unui ajutor pentru organizarea Simpozionului Anual Dascali Nemteni 2018-09-28