Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
1 / 2017 Anexa Nr 1 la Hcl Nr 1 din 30.01.2017 2017-01-30
82 / 2019 Privind modificarea si completarea HCL nr 38 din 6.03.2019 2019-07-26
81 / 2019 Privind modificarea si completarea HCL nr 64 din 28.06.2019 2019-07-26
80 / 2019 Privind scoaterea la licitatie publica a partizii 9475-Up-I si aprobarea caietului de sarcini 2019-07-26
79 / 2019 Privind rezilierea contractului de concesiune nr 2489 din 11.06.2008 2019-07-26
78 / 2019 Privind rezilierea contractului de concesiune nr 2973 din 9.07.2008 2019-07-26
77 / 2019 Privind avizarea Regulamentului Serviciului Public de salubrizare a localitatilor din Judetul Neamt 2019-07-26
76 / 2019 Privind preluarea incasarii debitelor, reprezentand servicii de salubritate prestate de SC EDIL INDUSTRY SRL pe raza Comunei Poiana Teiului incepand cu data de 1.01.2020 2019-07-26
75 / 2019 Privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al comunei a unui imobil-teren 2019-07-26
74 / 2019 Privind aprobarea Planului de masuri pentru colectarea selectiva a deseurilor 2019-07-26
73 / 2019 Privind aprobarea P.U.G. si al Regulamentului Local de Urbanism 2019-07-26
72 / 2019 Privind modificarea structurii organizatorice a Autoritatii Publice Locale Poiana Teiului 2019-07-18
71 / 2019 Privind alegerea Presedintelui de Sedinta 2019-07-18
70 / 2019 Privind aprobarea incheierii unui contract de asistenta juridica la dosarul 118 din 2017 2019-07-18
69 / 2019 Hotarare de modificare a HCL nr 57 din 10 mai 2019 privind achizitia de Servicii de furnizare de software in vederea constituirii REGISTRULUI ELECTRONIC NATIONAL AL NOMENCLATURII STRADALE DIN COMUNA POIANA TEIULUI 2019-06-28