Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
62 / 2018 Privind stabilirea traseelor microbuzelor scolare pentru transportul elevilor in anul scolar 2018-2019 2018-09-28
61 / 2018 Privind aprobarea PAAP revizia a 3-a 2018-09-28
69 / 2018 Privind scoaterea la licitatie a masei lemnoase din proprietatea UAT POIANA TEIULUI, stabilire preturi material lemnos, aprobarea caietului de sarcini si a modelului de contract 2018-09-28
68 / 2018 Privind desemnarea consilierilor locali care vor face parte de C.A. al Scolii Gimnaziale Iustin Pirvu 2018-09-28
67 / 2018 Privind acordarea unui ajutor pentru organizarea Simpozionului Anual Dascali Nemteni 2018-09-28
66 / 2018 Privind revocarea Hcl nr 48 din 2018 2018-09-28
65 / 2018 Privind inchirierea unui spatiu in imobilul After School 2018-09-28
64 / 2018 Privind incheierea contractelor de asistenta juridica pentru dosarele ce se deruleaza pe rolul instantelor de judecata 2018-09-28
63 / 2018 Privind stabilirea si sanctionarea faptelor care constituie contraventii in domeniul edilitar-gospodaresc, ordiniii, curateniei si igienei publice, a circulatiei rutiere in Comuna Poiana Teiului 2018-09-28
60 / 2018 Privind aprobarea acordarii unei cantitati de masa lemnoasa necesara limitarii efectelor calamitatilor naturale conform cererii cetatenilor 2018-09-28
59 / 2018 Privind aprobarea acordarii unei cantitati de masa lemnoasa necesara limitarii efectelor calamitatilor naturale conform APV-ului 2018-09-28
58 / 2018 Privind aprobare transformare posturi contractuale 2018-09-28
57 / 2018 Privind aprobarea Planului de functii publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Poiana Teiului pentru anul 2018 2018-09-28
56 / 2018 Privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie ASFALTARE SI MODERNIZARE DRUMURI DIN POIANA TEIULUI 2018-09-28
55 / 2018 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei ASFALTARE SI MODERNIZARE DRUMURI DIN POIANA TEIULUI 2018-09-28